У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца реализоваће се програм Студентске летње праксе. Студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских студија и мастер академских студија ће имати прилику да овог лета стекну своја прва практична искуства.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

1. 01-31. јул 2013. године
2. 01-31. август 2013. године

Студенти ће имати прилику да прођу програм праксе у следећим институцијама:

  • Службе протокола Града
  • Музички центар Абрашевић
  • Завод за заштиту споменика културе
  • Историјски архив Шумадије
  • Дом здравља Крагујевац
  • Завод за хитну медицинску помоћ
  • Апотекарска установа Крагујевац
  • Градска управа
  • Јавно-комунална предузећа

Према исказаним потребама установа и предузећа обухваћеним овим конкурсом, за праксу се могу пријавити студенти Филолошко-уметничког факултета (англистика, германистика, уметност и музика), Економског факултета, Правног факултета и Факултета медицинских наука (медицина и фармација) Универзитета у Крагујевцу. За оба циклуса пракси предвиђено је 74 места.

Потребна документа за пријаву:

1. CV на српском језику
2. Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а у завршну годину студија основних академских, интегрисаних академских студија и мастер академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, дужина студија, као и број пренетих испита.

Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

Кандидати који испуњавају наведене услове се могу пријавити до 17. јуна 2013. године (до 16 часова) слањем потребне документације на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за студентску летњу праксу) или пријавну документацију можете донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу (Јована Цвијића бб, зграда Ректората, 2. спрат).

Сви одабрани кандидати ће по завршетку програма добити потврду о обављеној пракси.

За више информација:

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу
Телефон: (034) 300 425
Е-пошта: razvojkarijere@kg.ac.rs