Драги сарадници, асистенти и професори факултета Универзитета у Крагујевцу, на овој страници можете пронаћи корисне информације за усавршавање академског кадра на високошколским институцијама, као и информације о стручним и научним конференцијама и семинарима.

Програми за усавршавање академског кадра

1. Конкурси за Еразмус+ кредитну мобилност - Конкурси за запослене

Еразмус+ је програм Европске комисије који има за циљ да подржи активности и пројекте у области образовања, младих и спорта за период од 2014. до 2020. године.

У оквиру кључне активности 1 (Learning mobility of individuals) високошколске институције из Србије могу да учествују у пројектима за размену студената, наставника и административног особља (пројекти мобилности).

Мобилност запослених (наставно и ваннаставно особље/ држање наставе или обука)

 • Од 5 дана до 2 месеца (не рачунајући пут)
 • Уз предвиђених мин. 8 сати предавања недељно

Преглед актуелних позива за стипендирану мобилност запослених на Универзитету у Крагујевцу можете наћи на сајту Универзитета у Крагујевцу у секцији Конкурси за Еразмус+ кредитну мобилност.

2. CEEPUS програм - Средњеевропски програм универзитетских размена

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњеевропски програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности, краћих истраживачких боравака у циљу израде завршних радова/ мастер и докторских теза, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.

Мобилност наставног особља може трајати минимално пет радних дана (осим у случају летњих школа) уз обавезу 6 предавачких или менторских сати по радној недељи, а период боравка предавача често траје и месец дана.

Програм је покривен стипендијом чија висина варира у зависности од државе у коју стипендиста одлази.

Више информација о овом програму размене можете наћи на сајту Универзитета, у секцији Међународна сарадња, Програми мобилности, Мобилност наставника и студената.

3. Програм стипендија за младе истраживаче COIMBRA

Scholarship Programme for Young Researchers from European Neighboring Countries
Овај програм покрива краткорочне истраживачке боравке млађег академског кадра (до 35 година) на неком од европских универзитета који учествују у овом програму.
Детаље о овом програму можете пронаћи на: www.coimbra-group.eu
Контакт особа Аnna Quici: quici@coimbra-group.eu

4. Национални EURAXESS портал за истраживаче

EURAXESS портал је јединствени wеб сервис који омогућава приступ потпуним и ажурним информацијама и услугама, намењеним истраживачима из Европе и ван ње, који желе да започну или наставе своју научну каријеру у Европским истраживачким институцијама. Као део широке Европске иницијативе у којој учествује 35 земаља, национална EURAXESS мрежа стоји на располагању домаћим и страним мобилним истраживачима, тако што пружа услуге достављања широког дијапазона информација путем овог портала, неопходних за развој научне каријере у Европском истраживачком простору, али и непосредне помоћи у конкретним случајевима.

Интернет презентација портала: www.euraxess.rs

5. Стипендије Републике Аустријe за запослене на универзитетима

Стипендије су доступне за истраживање на научно-истраживачким институцијама у Аустрији (нпр. универзитетима, академији наука, националној библиотеци, националном архиву)

Области: природне науке, техничке науке, медицинске науке, агрономија, друштвене, хуманистичке науке и уметност

Трајање програма: 1 – 12 месеци

Профил кандидата:

 • За стипендије могу аплицирати постдокторанти запослени на универзитетима изван Аустрије
 • Кандидати који нису спроводили своју главну активност у Аустрији у периоду од 6 месеци пре добијања стипендије
 • Старосна граница у време пријаве: 40 година у време подношења пријаве.

Рок за пријаву: 01. март и 01. септембар (годишњи рок)

Програмом је обезбеђена месечна новчана накнада у износу од 1150 евра и покривени трошкови пута; од стипендије треба да буде плаћено здравствено осигурање, као и трошкови смештаја. 

Више информација о овом програму стипендија можете видети овде.

6. Eрнст Мах стипендије за истраживање у Аустрији

Стипендије су намењене студентима, младим истраживачима и универзитетским предавачима са универзитета изван Аустрије за студијски или истраживачки боравак у Аустрији. 

Програм је финансиран од стране Министарства образовања, науке и истраживања Републике Аустрије.

Трајање програма: 1 до 9 месеци

Профил кандидата: 

 • студенти докторских студија;
 • постдипломци и постдокторанти који желе да спроводе истраживање у Аустрији;
 • постдокторанти који раде као предавачи на универзитетима изван Аустрије;
 • Старосна граница: 35 година.
 • Неопходно познавање енглеског и/или немачког језика.
 • Кандидати који нису студирали/ обављали академски или истраживачки рад у Аустрији у последњих 6 месеци (пре добијања стипендије)

Годишњи рок за пријаву: 01. фебруар

Стипендија покрива трошкове школарине, месечну новчану накнаду, као и паушалу путних трошкова. Трошкове смештаја и здравственог осигурања плаћају сами кандидати.

Напомена: Кандидати заинтересовани за овај програм стипендија, за пријем на универзитет у Аустрији морају директно контактирати жељену институцију.

Више информација о овом програму и начину пријаве можете видети овде и овде.

7. Франц Верфел стипендијa за предаваче аустријске књижевности запослене на универзитетима

Стипендија Франц Верфел, названа по једном од најзначајнијих представника аустријске књижевности, намењена је младим предавачима запосленим на универзитетима који су свој рад фокусирали на аустријску књижевност.

Циљна група: постдипломци, постдокторанти, истраживачи

За овај програм могу аплицирати кандидати из читавог света, који у оквиру овог програма могу радити као истраживачи на институтима или спроводити специјалистичке студије у библиотекама, архивама или истраживачким институцијама у Аустрији.

Стипендије финансира Министарство образовања, науке и истраживања.

Трајање програма: 4 до 9 месеци

Додељује се највише 7 стипендија за академску годину.

Стипендијом је покривена месечна новчана накнада у износу до 1150 евра, за постдокторанте месечна новчана накнада у износу до 600 евра за боравке од 3 месеца или дуже, као и паушалу путних трошкова. Трошкови смештаја и здравственог осигурања морају бити плаћени од стипендије. 

Годишњи рок за пријаву: 01. март и 15. септембар

Више информација о програму и начину пријаве видети овде и овде.

8. Стипендије Хумболт фондације за постдокторска истраживања у Немачкој

Александар Хумболт фондација сваке године додељује стипендије истраживачима из иностранства који желе да спроводе истраживање у оквиру истраживачких институција у Немачкој.

Доступне су стипендије за све дисциплине.

Годишње се додели између 400 и 500 стипендија.

Трајање програма: 6 - 24 месеца

Профил кандидата:

 • докторске студије завршене пре мање од 4 године од датума аплицирања
 • језичке вештине: познавање енглеског или немачког језика (хуманистичке, друштвене науке и медицина – познавање немачког се захтева само уколико је неопходно за успешно спровођење истраживања; у супротном се захтева добро познавање енглеског језика; природне науке и инжењерство – веома добро познавање немачког или енглеског језика)

Стипендија у вредности 2650 евра месечно обхвата паушалу на конто мобилности, као и трошкове здравственог осигурања.

Конкурс је стално отворен.

Више о програму и начину пријаве можете видети овде.

9. Хумболт фондација: Georg Forster стипендије за истраживаче

Фондација Александар Хумболт пружа могућности за истраживање и кроз постдокторски програм стипендија Georg Forster Research Fellowships, за који могу аплицирати и истраживачи из Србије.

Годишње се додели до 75 стипендија.

Профил кандидата: 

 • Истраживачи – постдокторанти (кандидати који су докторске студије завршили у периоду од 4 године пре рока за пријаву) или истраживачи са искуством (кандидати који су докторске студије завршили у периоду од 12 година пре рока за пријаву)
 • Кандидати који намеравају да спроводе истраживање у трајању од 6 – 24 месеца на одабраној истраживачкој институцији у Немачкој
 • Кандидати чији исходи истраживања укључују аспекте који су важни за наставак развоја земље из које кандидат потиче
 • Кандидати који желе да допринесу размени знања и метода између своје матичне земље и Немачке
 • Захтеване језичке вештине: познавање енглеског или немачког језика (хуманистичке, друштвене науке и медицина – познавање немачког се захтева само уколико је неопходно за успешно спровођење истраживања; у супротном се захтева добро познавање енглеског језика; природне науке и инжењерство – веома добро познавање немачког или енглеског језика)

Конкурс је стално отворен.

Месечна новчана накнада (у износу од 2 650 евра за постдокторанте, односно 3 150 евра за истраживаче са искуством) обухвата паушалу на конто мобилности, као и додатак на конто трошкова здравственог осигурања.

Више информација за постдокторанте можете видети овде

Више информација за истраживаче са искуством можете видети овде.

Више информација о програму можете видети овде.