Драги студенти Универзитета у Крагујевцу,

Период студирања је свакако једно ново и посебно раздобље у вашем животу и треба га искористити на најбољи могући начин. Да бисте били обавештени о могућностима које вам се пружају током студентских дана, Универзитет је основао Центар за развој каријере и саветовање студената 2007. године, као саставни део Универзитета у Крагујевцу, са идејом да постане главни центар за информисање студената крагујевачког Универзитета о могућностима за развој и унапређење каријере.

Главна улога Центра је да студентима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу пружи подршку у реализовању њиховог каријерног плана, односно да вам помогне у стицању релевантног искуства и знања и вештина које ће вам бити од значаја за даље усавршавање или запослење. Центар настоји да, кроз своје активности, повеже академску и пословну заједницу, као и да вас повеже са пословном заједницом и припреми за успешан излазак на тржиште рада након дипломирања. 

Како бисте се информисали о могућностима за даље професионално усавршавање (постдипломске студије, програми стипендирања, студијски и стручни боравци, праксе и стручна усавршавања), Центар организује и реализује бројне догађаје, као што су презентације фондација и институција које организују различите програме стипендирања и/или стручног усавршавања, Сајам стипендија и сл. Центар, такође, организује различите семинаре, радионице, курсеве и предавања, како би студентима и дипломцима помогао у развијању практичних знања и вештина које данас послодавци очекују од потенцијално запослених. Како је значај поседовања практичних знања и вештина током студија све већи, Центар се труди да, кроз успостављање сарадње са локалним компанијама, својим студентима омогући програме пракси и стручног усавршавања. 

Активности каријерног вођења и саветовања на Универзитету у Крагујевцу организоване су кроз каријерно информисање, каријерно саветовање, каријерно образовање и повезивање са пословном заједницом.

Услуге које Центар пружа студентима и дипломцима:

  • информисање о могућностима даљег образовања и усавршавања у иностранству - информисање о студентским разменама;
  • информисање о стипендијама, конкурсима и могућностима за стицање практичног искуства;
  • информисање о занимањима и професијама, послодавцима и актуелним слободним радним местима;
  • индивидуелно саветовање приликом доношења одлука релевантних за развој каријере;
  • помоћ приликом пријављивања за различите програме; 
  • радионице на тему писања ЦВ-a, припреме мотивационог или пропратног писма за посао/стипендију; припрема за први сусрет са послодавцем, симулација интервјуа; радионице за активно тражење посла; радионица за развој вештина јавног презентовања;
  • бесплатни курсеви страних језика у циљу унапређења језичких вештина за усавршавање или проналазак запослења;
  • савети из прве руке: сусрет послодаваца и студената, разговор и представљање фирме/компаније, како би помогли студентима да боље разумеју свет пословања и културу пословања различитих компанија и да савладају вештине неопходне за организовање и успешно вођење сопствене каријере.

Центар такође припрема једном месечно билтен са свим новостима и информацијама, релевантним за ваше усавршавање.Уколико желите да примате билтен на вашу електронску пошту:

можете нам послати Е-мејл на: razvojkarijere@kg.ac.rs

можете нас контактирати путем телефона на: 034/ 300-425

можете нас пронаћи и на Facebook-u

и тим путем изразити жељу да постанете корисници услуга Центра.

Важно је напоменути да су све услуге Центра бесплатне за све студенте и дипломце Универзитета у Крагујевцу.