Еразмус Мундус стипендије и програми Basileus и JoineuseePenta, као и стипедније Фонда за младе таленте, представљени 19. новембра 2013. године у Ректорату Универзитета у Крагујевцу.

 
Фонд за младе таленте Републике Србије, Доситеја, у надлежности Министарства омладине и спорта, студентима Универзитета у Крагујевцу представио је своје програме стипендирања најбољих студената универзитета у Србији- Конкурс за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланицa европске уније и европске асоцијације за слободну трговину (efta) и на водећим светским универзитетима; Конкурс за стипендирање до 800 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 400 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија.
 
Темпус канцеларија у Србији одржала је информативно-промотивни скуп о Еразмус Мундус стипендијама намењене студентима из Србије- стипендије за упис на мастер и докторске студије (Еразмус Мундус акција 1), као и програми размене за студенте (један или два семестра), наставнике и сараднике на високошколским установама за боравке у земљама ЕУ (Еразмус Мундус акција 2).
Понуђени програми подразумевају пуне стипендије за све дипломце нашег Универзитета који су заинтересовани за даље усавршавање  на нивоу мастер и докторских студија, као и за студенте основних, мастер или докторских студија који се интересују за размену на европским универзитетима у трајању од једног или два семестра. Сви запослени на факултетима Универзитета у Крагујевцу такође могу конкурисати за размену административног и наставног особља у трајању од месец дана.
 
Универзитет у Крагујевцу подстиче мобилност својих студената и наставника и за све информације и сва ваша питања, Универзитетски Центар за развој каријере и саветовање студената вам стоји на располагању.
 
Центар за развој каријере и саветовање студената
Ректорат Универзитета у Крагујевцу (други спрат)
Јована Цвијића бб
Тел: 034/300 425
E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs
Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs