Одржане презентације на факултетима ван Крагујевца

Са почетком нове академске године, представници Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу посетили су студенте Универзитета у Крагујевцу на факултетима ван Крагујевца. 

Центар за развој каријере и саветовање студената је, као и претходних година, посетио студенте ван Крагујевца, упознао их са активностима Центра за развој каријере и саветовање студената и услугама које могу користити, а посета факултета била је и прилика да се студенти упознају са актуелним програмима мобилности, пракси и додатног усавршавања.

Презентације су организоване у сарадњи са представницима факултета и представницима студентских парламената и одржане су по следећем распореду:

  • Факултет техничких наука у Чачку – 23. октобар 2014. године
  • Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву – 28. октобар 2014. године
  • Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи – 03. новембар 2014. године
  • Учитељски факултет у Ужицу – 03. новембар 2014. године
  • Агрономски факултет у Чачку  – 04. новембар2014. године
  • Факултет педагошких наука у Јагодини – 04. новембар 2014. године