Почела Студентска летња стручна пракса у установама чији је оснивач Град Крагујевац

Студенти Универзитета у Крагујевцу од 01. јула 2015. на студентској летњој стручној пракси у установама чији је оснивач Град Крагујевац.

Свечаним пријемом студената у Скупштини града Крагујевца 01. јула 2015. године отпочео је трећи по реду програм студентске летње стручне праксе у установама чији је оснивач Град Крагујевац.
 
На основу Споразума о спровођењу студентске летње стручне праксе између Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца, ове године 51 студент завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија имаће прилику да обави праксу у установама чији је оснивач Град Крагујевац. 
 
Према исказаним потребама установа и предузећа обухваћеним овим конкурсом, овог лета студенти Правног факултета, Економског факултета, Филолошко-уметничког факултета, Факултета медицинских наука, Природно-математичког факултета, Факултета инжењерских наука и Факултета педагошких наука у Јагодини обавиће стручну праксу у 24 институције (од понуђене 31), у трајању од месец дана, у два циклуса: 01-31. јула  и 03-31. августа 2015. године.
 
Институције у којима ће студенти обавити стручну праксу: 
 1. ЈКП „Водовод и канализација“
 2. Радио-телевизија „Крагујевац“
 3. ЈКП „Градске тржнице“
 4. ЈКП „Чистоћа“
 5. Завод за хитну медицинску помоћ
 6. Бизнис иновациони центар
 7. ЈКП „Градска гробља“
 8. ЈКП „Паркинг сервис“
 9. Предшколска установа за децу „Нада Наумовић“
 10. Градска туристичка организација „Крагујевац“
 11. Градска управа за ванпривредне делатности
 12. Градска управа за јавне набавке
 13. Градска управа за послове градоначелника и Градског већа
 14. Градско правобранилаштво
 15. Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
 16. Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
 17. Градска управа за инвестиције
 18. Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
 19. Градска управа за привреду
 20. Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
 21. Спомен парк Крагујевачки октобар
 22. Народна библиотека „Вук Караџић“
 23. Књажевско српски театар
 24. Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац

Сви студенти, учесници програма, ће по завршетку стручне праксе добити потврду о обављеној пракси која се може употребити само као прилог дипломи/ уверењу о дипломирању и у сврху даљег образовања или запошљавања.