Подршка студентима са инвалидитетом

Пројекат Trans2Work

Основна циљна група којима је овај пројекат намењен је широка група постојећих и будућих дипломаца са инвалидитетом и послодаваца из приватног и јавног сектора.

Циљ пројекта Trans2Work је да:

а) припреми и унапреди високообразовне институције у погледу пружања подршке студентима са инвалидитетом у њиховој транзицији од факултета до радног места коришћењем и праћењем стандарда и политика Европске Уније;

б) повеже високо образовање са радним окружењем које је примерено особама са инвалидитетом;

в) асимилира транзиционе могућности и вештине са праксама и политикама Европске Уније;

г) припреми послодавце да боље разумеју потребе запослених лица са инвалидитетом у циљу креирања и понуде нових радних места за ове особе.

Циљеви пројекта:

Идентификовање и анализирање потреба послодаваца и студената са инвалидитетом, тако што ће помоћи:

а) послодавцима да пронађу адекватне особе за специфична радна места, као и да задовољи специфичне захтеве послодаваца,

б) студентима са инвалидитетом да идентификују своја интересовања и образовне потребе;

  • Обучавање наставног кадра, послодаваца и студената са инвалидитетом да управљају својом каријером;
  • Ојачавање улоге каријерних центара и улоге ментора;
  • Информисње послодаваца о предностима запошљавања особа са инвалидитетом;
  • Информисање и мотивисање послодаваца да узму учешћа у транзицији студената са инвалидитетом ка тржишту рада и повећање запошљивости ове категорије студената.

 

Портал за студенте са инвалидитетом

Веб портал је дизајниран да задовољи потребе и омогући коришћење особама са инвалидитетом и помоћ приликом запошљавања.

Послодавци идентификују позиције које су отворене и доступне особама с инвалидитетом, испуњавајући структурирани образац, који дефинише квалификације потребне за запошљавање особе са инвалидитетом на одређеној позицији.

Особе са инвалидитетом приступајући веб порталу и региструјући се, доводе до тога да њихове потребе за обуком буду идентификоване и усклађене са расположивим могућностима за запошљавање. На тај начин ће портал помоћи у планирању програма обуке за особе са инвалидитетом у свакој партнерској земљи.

Портал даје значајан допринос у идентификовању вештина које су потребне особама са инвалидитетом да би постигле крајњи циљ, а то је запослење, што ће повећати њихову друштвену и радну мобилност. 

Портал је намењен особама с инвалидитетом; Организацијама које нуде посао особама с инвалидитетом; Владиним организацијама и креаторима политике за образовање и обуку особа с инвалидитетом; Академској заједници (универзитети, школе, институти за рехабилитацију).

Портал приступа бази података, која је у складу са потребама особа с инвалидитетом и отвара могућност за њихово запошљавање. Са друге стране, послодавци могу да идентификују позиције које су отворене и доступне особама с инвалидитетом.

Портал помаже у планирању програма обуке за особе с инвалидитетом у свакој од земаља у којој се Пројекат реализује. Даје значајан допринос идентификацији вештина потребних особама с инвалидитетом да остваре предуслове за запошљавање, те повећава њихову мобилност у друштву и запошљавању.

Портал на нивоу сваке партнерске земље електронски повезује послодавце, особе са инвалидитетом и лица која ће бити одговорна за развој образовних програма за особе са инвалидитетом.

 

Ментор на Универзитету у Крагујевцу

Ментор континуирано ради на успостављању контакта између послодаваца и особа са инвалидитетом. Пружа информације о законском основу и могућностима за запошљавање особа са инвалидитетом. Пружа информације о асестивној технологији и начинима за прилагођавање радног места.

У том циљу се организује низ активности:

  • развијају се програми на којима учествују ментори и студенти са инвалидитетом
  • формирају се процедуре према којима се дефинишу обавезе ментора
  • обавља се евалуација и процена плана програма менторства
  • обезбјеђује се техничка подршка менторима и радни простор за њихов несметани рад са студентима са инвалидитетом
  • омогућава се доступност одговарајућој опреми за студенте са инвалидитетом
  • унапређују се идеје и циљеви запошљавања свршених студената са инвалидитетом 

Пријава на портал

Самом пријавом стичете право на приступ јединственој бази послова за особе са инвалидитетом.

Коришћење портала

Након пријаве бићете контактирани од стране ментора који ће Вас на даље водити кроз ваш пут ка запослењу.

Консултације

Током целог времена тражења посла ментор ће Вас саветовати и предлагати заинтересоване послодавце.

Успешно запослење

Уклапањем профила кандидата за посао и послодавца, кандидат се уз припрему упућује код послодавца.

 

Контакт за више информација:

Телефон: +381 (0)34 370-191, 370-270

trans2work@kg.ac.rs

razvojkarijere@kg.ac.rs

erasmus@kg.ac.rs