Полагање улазног теста за курс енглеског језика (Б1-Б2 ниво)

Драги студенти,

Конкурс за пријаву за похађање бесплатног курса енглеског језика (ниво Б1-Б2) за акдемску 2014/15. годину је завршен.
 
Сви пријављени кандидати морају полагати улазни тест за курс енглеског језика, што је и основни услов за учешће на курсу, како би се осигурало да полазници буду на што приближнијем нивоу познавања енглеског језика, што је предуслов за ефикасан и квалитетан рад током курса. 
 
Полагање улазног теста одржаће се у четвртак 20. новембра 2014. године, у згради ректората Универзитета у Крагујевцу. Због великог броја пријава, сви кандидати су распоређени по групама, по следећем распореду:
 
1. група – од 10:00 до 11:00
2. група – од 11:10 до 12:10
3. група – од 12:20 до 13:20
4. група – од 13:30 до 14:30
5. група – од 14:40 до 15:40
6. група – од 15:50 до 16:50