Свечаним пријемом студената у Управи града Крагујевца 02. јула 2014. године отпочео други по реду програм студентске летње стручне праксе у установама чији је оснивач град Крагујевац, у реализацији Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца.

 
На основу Споразума о спровођењу студентске летње стручне праксе између Универзитета у Крагујевцу и Града Крагујевца, ове године 80 студената завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија имаће прилику да своја теоријска знања примене у пракси у установама чији је оснивач Град Крагујевац.
 
Према исказаним потребама установа и предузећа обухваћеним овим конкурсом, овог лета студенти Правног факултета, Економског факултета, Филолошко-уметничког факултета, Факултета медицинских наука, Природно-математичког факултета, Факултета инжењерских наука и Факултета педагошких наука у Јагодини обавиће стручну праксу у 21 институцији (од понуђених 25), у трајању од месец дана, у два циклуса (I циклус у јулу, II у августу).
 
Институције у којима ће студенти обавити стручну праксу:
 
 • ЈКП Паркинг сервис
 • Стручна служба заштитника грађана
 • Градска туристичка организација „Крагујевац“
 • Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац
 • Градска управа за финансије
 • Центар за социјални рад
 • Народна библиотека „Вук Караџић“
 • Секретаријат за послове Скупштине града Крагујевца
 • Бизнис иновациони центар
 • Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе
 • Градска пореска управа
 • Радио-телевизија „Крагујевац“
 • Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
 • Завод за хитну медицинску помоћ
 • ЈКП „Градске тржнице“
 • Градско јавно правобранилаштво
 • Предшколска установа за децу „Нада Наумовић“
 • Предузеће за изградњу града Крагујевца
 • Књажевско српски театар
 • Дом здравља Крагујевац
 • Апотекарска установа Крагујевац
 
Сви студенти, учесници програма, ће по завршетку стручне праксе добити потврду о обављеној пракси која се може употребити само као прилог дипломи/ уверењу о дипломирању и у сврху даљег образовања или запошљавања.