Прва група студената започела стручну праксу на Институту за јавно здравље Крагујевац 01. јула 2014. године.

 
 
На основу Уговора о спровођењу Студентске летње стручне праксе између Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевцу, овог лета стручну праксу обавиће 11 студената завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија, у трајању од по месец дана, у два циклуса (I циклус у јулу, II у августу). Према исказаним потребама Института за јавно здравље Крагујевац,  стручну праксу у центрима Института обавиће студенти Факултета медицинских наука, Факултета инжењерских наука, Природно-математичког и Економског факултета.
 
Центри/службе у којима ће студенти обавити стручну праксу:
 
  • Центар за хигијену и хуману екологију
  • Центар за контролу и превенцију болести, Одељење за епидемиолошки и здравствени надзор, болничке инфекције и имунизацију
  • Служба за економско- финансијске послове
  • Сектор за систем квалитета
 
Сви студенти, учесници програма, ће по завршетку стручне праксе добити потврду о обављеној пракси која се може употребити само као прилог дипломи/ уверењу о дипломирању и у сврху даљег образовања или запошљавања.