Јавни позив за пријављивање наставника на обуку за извођење наставе на енглеском језику

Фондација Темпус, путем пројекта подржаног од стране амбасаде Сједињених Америчких Држава (SAD) у Београду, објављује јавни позив за обуке наставника за извођење наставе на енглеском језику на четири највећа државна универзитета у Србији: Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу и Универзитету у Крагујевцу.

Обука ће бити спроведена од стране стручњака у области англистике и представника горе наведених државних универзитета. Поменути тренери су стручњаци на пољима English as a Medium of Instruction (EMI) и English for Specific Purposes (ESP), са богатим искуством у обучавању академског особља и иновативним наставним активностима.

По завршетку обуке, очекује се да учесници:

o      Активирају своје језичке вештине у домену језика струке;

o     Овладају знањем и буду у могућности да примене наставне методологије прилагођене међународном окружењу на енглеском језику, са посебним нагласком на иновативне методе наставе (нпр. управљање радом у групама и радом у учионици, подстицање интеракције студената, стратегије за приступ студентима различитих националности и матерњих језика итд.);

o   Овладају знањем и буду у могућности да примене адекватне методе планирања часова и оцењивања студената у међународном окружењу;

o       Овладају знањем и буду у могућности да примене иновативне ИТ алате на енглеском језику.

o     Нагласили бисмо да обука није усмерена на подизање општих језичких компетенција, већ на специјализовану област English as a Medium of Instruction, тј. коришћење енглеског као језика наставе, те је владање енглеским језиком на Б2 нивоу неопходан предуслов за учешће.

Обука би отпочела почетком новембра 2021. године, а њено трајање и динамика били би утврђени у договору између полазника и предавача, у зависности од расположивости и преференција полазника, а план је да то буде у трајању од 2 месеца. Обука ће бити организована динамиком једног до два двочаса недељно.

Учешће у обуци је бесплатно, а учесницима ће бити обезбеђени и материјали за рад.

На крају обуке, свим полазницима који положе завршни тест биће додељен сертификат који издаје Фондација Темпус.

 

Услови конкурса

o   Кандидати морају бити формално повезани са Универзитетом, тј. чланицама у саставу Универзитета и морају имати бар минимални ангажман у извођењу наставе;

o   Кандидати морају минимално поседовати језичке вештине на Б2 нивоу у складу са шестостепеном скалом Заједничког европског оквира за живе језике (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

 

Критеријуми селекције кандидата

o   Ниво познавања језика у тренутку пријаве (примарни критеријум);

o   Врста радног односа, односно ангажовања на Универзитету;

o   Проценат ангажмана у настави;

o   Капацитет извођења наставних предмета на енглеском језику (акредитација студијског програма на енглеском језику, искуство у раду са страним студентима, доступност предмета на енглеском језику у каталогу предмета Универзитета, заинтересованост страних студената за ову академску област и сл.);

o   Мотивација.

Напомена: Приликом селекције, предност ће бити дата кандидатима који нису учествовали на обукама спроведеним у оквиру иницијативе „Студирај у Србији” 2019. године.

Начин пријаве

Пријаву за обуку је потребно попунити, путем овог пријавног формулара, најкасније до петка, 15. октобра 2021. године у 12:00 часова.

 

Тестирање пријављених кандидата је планирано за период од 20. до 25. октобра.

Након истека рока, а у циљу осигурања хомогености групе, сви кандидати који испуњавају критеријуме конкурса полагаће улазни тест језичких компетенција. Очекује се да ће тестирање бити спроведено у сарадњи са предавачима, стручњацима у области англистике и представника горе наведених државних универзитета.

Напомена: сви кандидати који поседују сертификат међународно признатих тестова који су издати у протеклих 5 година у односу на датум пријаве на конкурс могу приложити овај сертификат који ће бити посматран као замена за тестирање. Признају се следећи сертификати: IELTS (са минималним резултатом 7.5), TOEFL (са минималним резултатом 90), као и Cambridge испити FCE, CAE и CP.

Фондација Темпус задржава право да, у сарадњи са ректоратом матичног универзитета пријављених кандидата, затражи на увид документ који потврђује формалну повезаност и ангажовање у настави, када то није очигледно.

За сва додатна питања будите слободни да контактирате Групу за високо образовање, путем имејл адресе higher-education@tempus.ac.rs или путем телефона (+381 11 33 42 430, опција 4).