Италијански Национални савет за истраживање (ЦНР) у сарадњи са Министарством спољних послова, сектор за развојну сарадњу Италије, објавио је позив за обуке младих истраживача и практичара, у Италији, у трајању од 6 месеци. Додељује се 70 пуних стипендија, које финансира ЦНР, а намењене су за осам земаља, међу којима је и Србија.

 
Стипендија покрива: 
 
  • Логистичку и административну подршку током боравка кандидата у Италији 
  • бруто износ од 1.600 € месечно свих шест месеци 
  • здравствено осигурање и осигурање за повреде на раду 
  • повратну авионску карту
 
Кандидати морају имати мастер диплому и не више од 40 година.
 
Курс је подељен у неколико модула (теорија, пракса, стажирање), а предавања ће бити на енглеском језику.
 
Курсеви обухватају следеће макро-секторе:
 
  • 28 позиција за област маринског инжењерства (управљање и руковођење поморском политиком и риболовом)
мастери из области: Очување животне средине, инжењерство, природне науке, хемија, геологија
Више информација на: Course1
 
 
  • 28 позиција за област: Управљање и коришћење ресурса у циљу одрживости пољопривреде и пољопривредних добара и шумарства за ублажавање ефеката климатских промена
мастери из области: Пољопривредне науке, шумарство, сточарство, производња хране, Ветерина, Природне науке, биотехнологија, Очување животне средине
Више информација на: Course2
 
 
  • 14 позиција за област: Управљање системом знања, очување, унапређење и одрживо коришћење културне баштине
мастери из области: Физика, Геологија, Хемија, заштита споменика културе науке, Архитектура (са специјализацијом у рестаурацији, историји урбаног планирања), Археологија, Књижевност, Филологија, историја уметности, историја
Више информација на: Course3a, Course3b, Course3c, Course3d
 
 
Број грантова који ће бити додељен Србији повезан је са бројем пријављених кандидата, то је разлог да се што већи број истраживача пријави како би имали веће шансе за добијање стипендије.
 
Пријава се врши електронским путем, на енглеском језику, на следећој адреси: CNR Diplomazia
 
Рок за пријављивање: 28. фебруар 2014. године, до 15.00 сати
 
Особа за контакт: 
Paolo Battinelli
Аташе за науку
Амбасада Италије у Београду
Е-mail: paolo.battinelli@esteri.it
тел: 011 3066 177
 
Извор: Paolo Battinelli
Аташе за науку
Амбасада Италије у Београду
Е-mail: paolo.battinelli@esteri.it