Амбасада Италије у Београду расписала конкурс за израду заштитног знака АМБАСАДЕ ИТАЛИЈЕ У БЕОГРАДУ
  
1.Циљ конкурса је да се добије оригинално решење графичког идентитета АМБАСАДЕ ИТАЛИЈЕ У БЕОГРАДУ.
 
2.Решење заштитног знака треба да сажима тему италијанско-српског пријатељства и да буде оригинално, репрезентативно и лако препознатљиво, уз могућност приказа и зграде Амбасаде.
 
3.Право учешћа на конкурсу имају сви грађани Републике Србије рођени после 15. маја 1988, односно сви који су напунили 26 година до датума завршетка конкурса.
 
4.Награде:
 
За првопласираног учесника предвиђена је новчана награда у динарима у висини од 1.000 евра, а за други и трећи пласман биће додељена признања. Новчана награда ће бити исплаћена првопласираном аутору најкасније у року од 10 дана од дана објављивања резултата конкурса.                                                                                
Учесници пласирани на прва три места уступају Расписивачу конкурса неограничено право на коришћење награђених радова. Првопласирани учесник се обавезује да (без накнаде) примени логотип на канцеларијском материјалу и другим предметима Амбасаде.
 
5. Комплетан конкурсни елаборат треба да садржи:
 
a) Решење заштитног знака у боји.
b) Решење заштитног знака у црно - белој варијанти.
c) Текстуално образложење идеје и значења предложеног решења.
d) Два примера апликативности заштитног знака: меморандум, посетнице
6. Пропозиције за доставу елабората
 
a) Сви прилози (из тачке 5) морају бити презентовани на формату А4, као и у дигиталној форми на CD-у (и у PDF и у JPG електронском формату) у запечаћеној непрозирној коверти.
 
b) У прву коверту треба ставити другу, запечаћену  и непровидну коверту која садржи следеће податке о Аутору:
 
- име и презиме, датум рођења, адресу, телефон, е-мail, фотокопију пасоша или личне карте.
- Потписану изјаву Аутора о оригиналности решења и сагласност да се радови могу јавно излагати и публиковати.
 
c) Елаборати који не буду достављени према пропозицијама наведеним у распису конкурса неће бити разматрани.
 
d) Четири прилога (из тачке 5) и коверат са личним подацима (тачка 6б) треба да буду анонимни и да не садрже било какву ознаку.
 
e) Елаборате треба доставити на адресу: Амбасада Италије у Београду, Бирчанинова 11, 11000 Београд, најкасније до 15. маја 2014. године.
 
Доставу можете извршити поштом или лично (од понедељка до петка од 9 до 16.30 часова). Жири неће узети у разматрање елаборате који су стигли након наведеног рока.
 
f) Један Аутор може послати више решења, с тим да свако од решења мора бити достављено и презентовано као посебан, независан елаборат.
 
Завршне одредбе:
 
Свим учесницима Конкурса биће издати Сертификат о учешћу на Конкурсу.
Расписивач не преузима обавезу повраћаја радова.
За све додатне информације можете се обратити, искључиво на енглеском језику, на e-mail адресу: еconomico.belgrado@esteri.it
 
За више информација погледајте овде.