Бесплатна обука у једриличарству

Управни одбор Удружења пилота Тигрови током пролећа 2022. године припремио је за реализацију пројекат под називом Придружи се ваздухопловству 2022 и уз помоћ Министарства одбране Републике Србије реализоваће овај пројекат.

Замисао пројекта је да се током августа и септембра 2022. године студентима факултета у Краљеву, Крагујевцу и Чачку представи пројекат, формирају листе заинтересованих кандидата, изврши селекција кандидата, реализују лекарски прегледи за 4–7 кандидата и организује теоријска и практична обука за пилоте једрилица. Обука би се реализовала у сарадњи са аеро клубом који буде испунио услове у погледу једрилица, авиона, ваздухопловног особља и одобрења надлежних ваздухопловних власти за спровођење ваздухопловне обуке овог типа.

Циљ пројекта је да се у наредним годинама постигне већи број квалитетних кандидата који ће конкурисати за Курс за резервне официре рода авијације.

 

Заинтересовани кандидати могу се пријавити до 10. 8. 2022. године путем мејла на tigrovi.kraljevo@gmail.com или позивом на телефон +381 66 241541.

Услови које кандидати треба да испуне су:

1. Да су редовни студенти факултета у Краљеву, Крагујевцу или у Чачку;

2. Да су физички спремни (предвиђена провера физичке способности);

3. Да су здравствено способни за пилоте једрилица (утврђују лекари са листе овлашћених лекара Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије).

Од свих пријављених кандидата формираће се ранг листа, а за 4–7 кандидата биће организовани лекарски прегледи. Трошкове обуке и лекарских прегледа сноси Удружење пилота Тигрови, а трошкове превоза до аеродрома и исхране у току обуке сносиће кандидати који буду одабрани.