Годишња конференција за истраживаче у области друштвених наука  „Друштвене, политичке и економске промене у Западном Балкану“ одржаће се 28-29. маја 2015. године у Охриду.

Позив за учешће је отворен за студенте докторских студија и кандидате који су докторске студије завршили 2011. године и касније.
 
Истраживачки радови у оквиру наведене теме треба да покривају једну од следећих области:
 
  • Владавина и децентрализација
  • Миграције
  • Друштвене разлике и добробит државе

Кандидати заинтересовани за учешће на конференцији треба да поднесу (као један pdf документ) следећа документа: 

  • CV (максимум 1 страна)
  • Апстракт рада (макимално 300 речи)
  • Мотивационо писмо (макимум 1 страна)

Адреса за пријаву: magdalena.solska@unifr.ch и jasmina.opardija@unifr.ch

У поље subject уписати одабрану тематску област: Governance and decentralization, Migration, Social disparities and welfare state. 
 
Рок за пријаву: 19. јануар 2015. године
 
Процес селекције апстракта ће бити завршен до краја фебруара 2015.
 
Одабрани кандидати треба да поднесу цео рад до 03. маја 2015. године.
 
Од стране организатора ће бити покривени трошкови пута и смештаја, и/или обезбеђене могућности за кофинансирање уколико трошкови прелазе просечне трошкове кандидата за учешће на конференцији.
 
За сва додатна питања писати на адресу: magdalena.solska@unifr.ch
 
Више о програму видети на: линк1, линк2