На конкурс се могу пријавити студенти факултета Универзитета у Крагујевцу
(основне академске студије)
 
Потребна документа за пријаву:
 
1. Пријавни формулар (молимо преузмите форму)
2. Листа положених испита (и превод на енглески језик)*
3. Потврда/сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика (мин. Б1 ниво)
4. Предлог плана студија за студенте основних и мастер академских студија (молимо преузмите одговарајућу форму)
5. CV на енглеском језику у Еuropass формату
 
* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Академска понуда Сапијенца Универзитета:
 
Битне информације о студијским програмима на Политехничком универзитету у Торину на енглеском језику можете видети ОВДЕ.
 
Битне информације о студијским програмима на Политехничком универзитету у Торину на италијанском језику можете видети ОВДЕ.
 
Важне напомене:
 
1. Реализација мобилности је предвиђена за зимски семестар наредне академске године, 2016/17. дакле, студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра. 
 
2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
3. План студија подразумева предмете које студент жели да похађа током размене и биће основа за израду Уговора о учењу који се припрема након завршене селекције кандидата. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима.
 
4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Сапијенца Универзитету у Риму.
Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од Сапијенца Универзитета у Риму. Приказ процедуре након номинације можете видети ОВДЕ.
 
5. Сапијенца Универзитет у Риму одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
6. Информације о стипендији и студијском боравку: 
  • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (до износа од 275 евра)
 
ПРИЈАВА:
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова. 
Адреса: Универзитет у Крагујевцу 
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ: 03. април 2016.
 
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати 
путем електронске поште или телефона:
Контакт телефон: 034 300 425
Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs