Еразмус+ комбиновани интензивни програм - Позив за пријаву студената

 Позив за пријаву студената за учешће у Еразмус+ комбинованом интензивном програму - Blended Intensive Program (BIP)

                                                        
Назив програма: „NEW CHALLENGES  IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND EDUCATION“ („Нови изазови у међукултуралној комуникацији и образовању“)

Организатор: Универзитет у Печују, Факултет културолошких студија, образовања и регионалног развоја у Печују, Мађарска
 
Партнерске институције
- Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија, 
- Универзитет у Осјеку, Факултет за одгојне и образовне знаности, Хрватска.

Еразмус+ комбиновани интензивни програм - Blended Intensive Program (BIP) је нови програм Еразмус мобилности који подржава комбиновану (blended) мобилност студената. У оквиру ове мобилности, студенти ће похађати део овог програма виртуелно, путем дигиталних алата, a други део ће се реализовати физичким присуством на институцији организатора програма. 
 
Виртуелни део програма ће се реализовати у периоду од марта до априла 2022. године, у трајању од 8 недеља – по 5 часова, укључујући теоријска предавања и практичне вежбе. На крају курса студентима ће бити додељени пројекти задаци који треба да се припреме и представе на летњој школи која ће се одржати на Универзитету у Печују, у јулу месецу 2022.  године у трајању од 5 радних дана и 2 дана за путовање (35 сати наставе, презентација пројеката, дискусије, размена  идеја).
 
Предавачи: реномирани професори са горе наведених партнерских институција 
 
Језик предавања: енглески
 
Области:
1) Међукултурална комуникација и образовање у региону
2) Енглески као глобални језик и интеркултурално разумевање у нашем региону
3) Родна питања у образовању
4) Вештине критичког мишљења у интеркултуралној дискусији
5) Сарадња у интеркултуралном окружењу
6) Вештине учења у 21. веку и за 21. век
7) Употреба метафора у интеркултуралном окружењу
8) Разумевање пословица у интеркултуралном окружењу

На конкурс се могу пријавити студенти свих нивоа академских студија са Факултета педагошких наука у  Јагодини и Педагошког факултета у Ужицу.
 
Студенти по завршетку програма добијају Еразмус сертификат о похађању овог Еразмус+ комбинованог интензивног програма - Blended Intensive Programs (BIP) и 3 EСПБ бода
 
За више информација погледати БРОШУРУ.
 
 
Рок за достављање пријава: 20. фебруар 2022. године

Напомене:
1. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
2. Уколико се на конкурс пријављује студент са инвалидитетом, неопходно је да поред обавезне пријавне документације достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата.
 
3. По завршетку Конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности студената Универзитета у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
 
4. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.
 
5. Курс ће бити реализован уколико се на Конкурс пријави довољан број студената. 
 
   Учешће у комбинованом интензивном програму је бесплатно.
 
Похађање  летње школе на Универзитету у Печују,  Мађарска,  финансираће се из Еразмус+ програма. Индивидуална подршка  износи  70 евра по дану,  а студенти који су у неповољном социоекономском положају имају право на додатак у износу од 100 евра, као  и право на путне трошкове.
 
  • Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
  • Селектовани студенти самостално организују пут и сносе трошкове путовања, уз додатну финансијску подршку   у случају „зеленог путовања“ (green travel).

Пријавну документацију можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@kg.ac.rs, са обавезно попуњеним предметом мејла (Subject): Prijava na BIP konkurs, vaše ime i prezime

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем мејла: erasmus.outgoing@kg.ac.rs