Годишња награда Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације

Привредна комора Србије награђује најбоље докторске дисертације на теме из области привреде одбрањене у школској 2018/19. и 2019/20. години 

Привредна комора Србије наставља више од пола века дугу традицију Привредне коморе Београда у награђивању најбољих научних радова који доприносе унапређењу привреде и повезивању науке и привреде. Награде за најбоље докторске дисертације додељују се за радове са оригиналним научним доприносима од изузетног значаја у одређеној научној области, а са директним или потенцијалним доприносом развоју привреде, академске и шире друштвене заједнице на територији Републике Србије.
 
Привредна комора Србије у 2021. години додељује награде за најбоље докторске дисертације одбрањене у току:
  • 2018/2019. године, почев од 1. 10. 2018. године, а закључно са 30. 09. 2019. годинe
  • 2019/2020. године, почев од 1. 10. 2019. године a закључно са 30. 09. 2020. године 

Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда и додељено ће бити по 10 награда за сваку годину. 

Позив за подношење пријава траје до 10. септембра 2021. године. 
 
Предлоге за награде подноси факултет. Иницијативу за подношење предлога факултету може поднети институт, предузеће и друге организације и појединци. 
 
Више информација о овом конкурсу можете наћи овде.
 
Све додатне информације и обавештења можете добити путем електронске поште naucni.radovi@pks.rs