Информација за младе истраживаче о могућностима ангажовања на пројекту ЕYЕ

Основна је идеја да се млади доктори наука кроз овај пројект повежу у мултидисциплинарне интернационалне тимове око предлога пројеката са којим би даље конкурисали код ЕУ. Први скуп тог типа биће одржан у Београду у марту. Empowering Young Explorers (EYE) је пројекат седмог оквирног програма Европске заједнице за истраживање и технолошки развој (ФП7), чији је регионални координатор за Западни Балкан Електротехнички факултет Универзитета у Београду, а национални координатор Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду. ЕYЕ пројекат има за циљ да изгради европску заједницу сачињену од високо потенцијалних младих истраживаца различитих профила. Пројекат ЕYЕ ће истраживачима помоћи да реализују свој истраживачки потенцијал као и њихову способност да развију нове и будуће технологије. Даље, пројекат ће подстицати стварање нових револуционарних идеја тако што ће омогућити умрежавање и сарадњу истраживача широм Европе.


Оп
шти циљеви пројекта:

  •   да побољша способност младих истраживача да развију нове и алтернативне идеје
  •  да помогне младим истраживачима да своје идеје претворе у пројекте
  •  да изгради европску заједницу високо потенцијалних младих истраживача различитих профила да помогне младим истраживачима да изграде мултидисциплинарну мрежу истраживачких  контаката која ће их пратити кроз њихову каријеру


Тематски је Е
YЕ пројект оријентисан ка информационо-комуникационим технологијама (ICT), али преглед младих истраживача не треба да буде ограничен само на докторе наука у ICT већ знатно шире, јер се управо очекује да ће многи предлози пројеката који ће се искристалисати кроз ЕYЕ да буду мултидисциплинарни (усмерени ка применама ICT-а у различитим областима).  Сви евидентирани млади истраживаци ће бити у могућности да се преко платформе НОВА укључе у пројекат са својим предлозима и да буду котинуирано информисани о пропозицијама пројекта, догађајима од интереса, процедурама које треба да следе, другим пристиглим пријавама, итд.
Позивамо Вас на Lub Surfing скуп који
ће се одржати у Београду, 11-12. марта 2014. године са тематским фокусом на Smart, green and efficient. Право пријаве имају сви млади истраживачи – доктори наука са пост-докторским стажом не дужим од шест година.
На основу рецензија пристиглих предлога из региона, по
штујући заступљеност по научним областима и државама, програмски одбор ће извршити селекцију предложених идеја младих истраживача које ће се презентовати на Lab Surfing скупу у Београду.
По окон
чању Lab Surfing скупа извршиће се селекција најбољих предлога/тимова који ће бити предложени за паневропску Blue Sky конференцију (у првом циклусу у Будимпешти, мај 2014). Део предлога пројекта који су на ранг листи непосредно изван одабраног скупа предлога биће упућен да независно конкурише за учешће на Blue Sky скупу.  Након Blue Sky скупа у Будимпешти најбољи тимови/предлози упутиће се на Инкубатор скуп у Мецу, Француска у августу 2014. године. Иста секвенца скупова ће се поновити у другом циклусу (Lab Surfing у Загребу, Blue Sky у Прагу, Инкубатор у Мецу).


Све неопходне информације везане за Call for
participation in Lab Surfing workshops можете наћи на:
www.fet-eye.eu

Такође се можете обратити и регионалним руководиоцима пројекта:

Проф. Стевица Граовац: graovac@etf.rs
Проф. Александар Нешкови
ћ: neshko@etf.rs


Рок за пријаву за скуп у Београду биће продужен до средине фебруара!