Јавни конкурс за предлагање кандидата за годишњу награду

 Јавни конкурс Фонда Др Зоран Ђинђић за предлагање кандидата за доделу годишње Награде Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наука за 2020. годину.

Награда Др Зоран Ђинђић додељује се аутору одбрањеног дипломског рада, завршног рада на мастер академским студијама или магистарског рада из области филозофских и социолошких наука. Добитнику Награде додељује се диплома и новчана награда.

Услови конкурса: Кандидате за Награду могу да предлажу факултети са универзитета чији су оснивачи Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина.

Право да конкуришу за Награду имају кандидати који испуњавају следеће услове:

• да су држављани Републике Србије;

• да су одбранили дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад на универзитетима на територији Републике Србије чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина;

• да је рад одбрањен у 2020. години;

• да је тема рада из области филозофских и социолошких наука.

Потребна документа:

Факултети треба да доставе следећу документацију за предложене кандидате:

• личне и опште податке кандидата (контакт адресу, телефон, e-mail);

• биографију кандидата;

• фотокопију важеће личне карте или извод из биометријске личне карте предложеног кандидата;

• оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању, дипломе или уверења о завршеним мастер академским студијама, односно дипломе или уверења о стеченом академском звању магистра наука;

• штампани примерак одбрањеног рада;

• електронски примерак одбрањеног рада у виду pdf документа, на компакт диску, уз искључиво навођење наслова рада и литературе, односно без навођења имена и презимена аутора рада, имена и презимена ментора, назива одсека, факултета и универзитета на којем је рад одбрањен, као ни било којих других личних података.

Факултети подносе пријаве са потребном документацијом на адресу:

Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад

са назнаком за Награду „Др Зоран Ђинђић” за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука.

Позив за предлагање кандидата је отворен до 27. новембра 2020. године.

Контакт особа: Сања Суботић-Гантар (телефон: 021/485‐2043, имејл: sanja.gantar@uns.ac.rs).

Јавни позив можете погледати на овом линку.

Правилник о критеријумима и мерилима за реализацију годишње награде Др Зоран Ђинђић можете погледати овде.