Конкурс Француског инсистута за летњу школу „Образовање и људска права“ у Паризу

Сваке године програм LabCitoyen окупља младе особе које говоре француски језик из целог света на теме везане за људска права, и користе га као средство за размену мишљења и акцију. Тако се у 2017. години, педесет шест младих људи, из око четрдесет земаља, бавило темом „Људска права у граду“ размишљало и размењивало идеје о промоцији људских права.

Ове године, тема програма LabCitoyen односиће се на „Образовање и људска права“. У том циљу, Француски институт нуди могућност једној младој особи из Србије да се у Паризу од 1. до 9. јула 2018. године бави питањима образовања, и искористи ово путовање и за упознавање културе. Овај боравак биће прилика за учествовање на конференцијама, дебатама, округлим столовима и радионицама на француском језику, и за размишљање о улози образовања у заштити људских права.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 30. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

Услови конкурса:

  • да имате између 20 и 26 година;
  • да будете држављанин Србије;
  • да се бавите или да сте заинтересовани за област образовања;
  • да добро владате француским језиком (ниво знања: минимум Б1).

Пријава:

Сваки кандидат треба да напише чланак на француском језику (максимално две странице текста), опише и да предлоге на који начин  образовање може да утиче на људска права у следећим областима:

  • Образовање и развој: описмењавање, борба против неједнакости, аутономија жена, јачање друштвене кохезије;
  • Образовање и здравље;
  • Образовање у области људских права: борба против расизма и једнакост полова;
  • Образовање и запосленост: дуално и професионално образовање, франкофонија, образовање одраслих;
  • Јачање образовних система: јавне политике и националне стратегије, иновативна финансирања у образовању.

Ови предлози треба да буду остварљиви и прилагођени српском друштву да би грађане подстакли на размишјање о будућности, узимајући у обзир развој нашег начина живота на локалном нивоу.

Критеријуми

Комисија ће оцењивати квалитет и оригиналност предложених активности, њихову остварљивост у српском контексту као и њихову грађанску димензију на локалном нивоу. Активно ангажовање кандидата у раду неког удружења биће посебно вредновано као и владање француским језиком.

Чланак треба послати гђи Клотилд Ле Трест: cm.universitaire@institutfrancais.rs најкасније до 30. марта 2018. године, уз биографију кандидата (цуррицулум витае) где ће кандидат посебно истаћи свој ангажман у области људских права (нарочито кроз учешће у раду неког удружења).

Награда

Одабрани кандидат учествоваће у програму LabCitoyen 2018. године. Боравиће у Паризу од 1. до 9. јула 2018. године и имаће прилику да стекне нова сазнања о овој теми кроз организоване дебате и конференције (покривени трошкови: повратна авионска карта Београд – Париз, трошкови смештаја, исхране и обуке коју спроводи Францускли институт).

Извор: Француски институт у Србији