Конкурс Математичког института САНУ за најбољи докторат, најбољи мастер рад и најбољи студентски рад

Математички институт расписао je конкурс за награде за најбољи докторат, најбољи мастер рад и најбољи студентски рад у току 2020. године, у области математике, механике и рачунарства

Награда (похвала) за математику и механику додељује се за најбољу одбрањену докторску дисертацију из области математике и механике. Друга награда (похвала) за рачунарство додељује се за најбољу одбрањену докторску дисертацију из области рачунарства. Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати којима до сада није додељена Награда Математичког института САНУ за најбољи докторат, а који су докторску дисертацију одбранили на неком универзитету у Републици Србији у 2020. години.

Награда за математику и механику додељује се студентима мастер студија за најбољи оригинални научноистраживачки рад, мастер рад, семинарски или други писани рад, који спада у домен научноистраживачке делатности из области математике и механике. Друга награда за рачунарство додељује се студентима мастер студија за најбољи оригинални научноистраживачки рад, мастер рад, семинарски или други писани рад који спада у домен научноистраживачке делатности из области рачунарства.

Награда за математику и механику додељује се студентима редовних студија за најбољи оригинални научноистраживачки рад, дипломски рад, семинарски или други писани рад који спада у домен научноистраживачке делатности из области математике и механике. Награда за рачунарство додељује се студентима редовних студија за најбољи оригинални научни рад, дипломски рад, семинарски или други писани рад који спада у домен научноистраживачке делатности из области рачунарства.

Рок за конкурисање је 26. март 2021.

Наградe се састојe из повеље и новчане награде. Додела Награда и Похвала ће бити објављена у мају 2021. године, о чему ће добитници бити обавештени.

Услов за конкурисање је да су радови одбрањени на неком од универзитета са седиштем у Републици Србији.

Више о Математичком институту можете погледати овде.