IADCES - Међународна агенција за развој културе, образовања и науке (Мелбурн, Аустралија) расписала је конкурс за истраживачке грантове за 2018. годину.

Право учешћа: сарадници и студенти научних и образовних институција

Области истраживања: све научне дисциплине, укључујући математику, науке о материјалима, биологију, економију, право, педагогију, психологију, физику, физичко васпитање и здравље, историју, књижевност, лингвистику, филозофију, културне студије, религијске студије, историју уметности, родне студије и слично.

Врсте пројеката: научна истраживања, архивска истраживања или теренска истраживања уз накнадну припрему монографије; колекције изворних материјала; рад са архивским или музејским збиркама чији се резултати касније могу користити у одређеним истраживачким пројектима. 

Подстиче се подношење пријава за заједничке пројекте. Један од учесника пројекта мора да поднесе пријаву у име тима, под условима који су наведени у формулару пријаве.

Буџет: Буџет пројекта не би требало да прелази износ од 750.000,00 евра. 

Може укључивати плате учесника на пројекту (до 50% укупног износа пројекта), трошкове путовања, изнајмљивања и набавке неопходне опреме, као и објављивања резултата истраживања, укључујући и објављивање монографија.

Рок за подношење пријава: 01. новембар 2017.

 

Више о Конкурсу погледајте ОВДЕ