Расписан је конкурс за избор најбољих студентских академских радова (пројекти, мастер и завршни радови) који су реализовани у периоду од 01. октобра 2017. до 01. септембра 2018. године, а који су обрађивали теме из енергетике и тематски су везани за делатност чланица ПУ “Електромашиноградња".
 
 
Предлоге, уз образложење дужине од 3000 до 4000 карактера, достављају надлежне факултетске/универзитетске катедре, при чему предложени академски радови могу имати највише три аутора и морају бити представљени у облику који је уобичајен за научне и стручне радове који се објављују у научним и стручним часописима. Обим достављених радова не сме прећи 16 куцаних страница (са свим пратећим табелама, сликама и дијаграмима) исписаних Times New Roman словима величине 12.
 
 
Од приспелих предлога, жири у саставу: проф. др инж. Милун Бабић, проф. др инж. Никола Рајаковић, проф. др инж. Милан Петровић, Слободан Бабић, дипл. инж., мр Миленко Николић, дипл. инж и представник ПКС, бира пет најбољих за јавну презентацију на традиционалним Теслиним данима енергетике који ће се организовати на Машинском факултету универзитета у Београду у децембру 2018. године.
 
 
Након презентације радова на овој манифестацији пред студентима, наставним особљем са универзитета Србије, представницима ПУ „Електромашиноградња“, ПКС, Министарства просвете науке и технолошког развоја, Министарства енергетике, Министарства привреде и др., жири ће додатно оценити квалитет презентације и прогласити добитнике прве, друге и треће награде ПУ “Електромашиноградња.
 
 
Прво-награђени академски рад добија диплому и новчану награду у износу од 50 000 динара и Теслину награду за младе. Друго-награђени академски рад добија диплому и новчану награду у износу од 30 000 динара. Треће-награђени академски рад добија диплому и новчану награду у износу од 20 000 динара.
 
 
Академске радове и образложења надлежних катедара у пдф-формату доставити најкасније до 20. новембра 2018. године на е-адресу predsednik@elektromasinogradnja.com и fondacija.nikola.tesla@gmail.com.