Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/15. годину

Министарство просвете, науке и технолошког рзвоја расписало је 

Конкурс за доделу студентских кредита студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/15. годину 
и
Конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/15. годину.
 
Рок за пријаву на оба конкурса: 31. октобар 2014. године.
 
Право на студентски кредит, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који су први пут уписани у зимски семестар студија и који имају пребивалиште на територији Републике Србије. 
 
На конкурс се могу пријавити студенти 1. године основних академских и струковних студија који су 1. пут уписали први семестар и студенти од 2. до 5. (6.) године основних студија студенти на студијама другог степена, који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена, студенти који немају примљен студентски кредит у отплати, или нису ослобођени обавезе враћања примљеног студентског кредита и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником, као и студенти из осетљивих друштвених група 
 
Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије. 
 
На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија и студенти другог степена студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником, као и студенти из осетљивих друштвених група.
 
Напомена: Кандидат за добијање студентског кредита/стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом високошколској установи у коју је уписан.
 
Више о конкурисима и начину пријаве видети овде.