Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2015/16. годину

Министарство просвете, науке и технолошког рaзвоја расписало је 

 

Конкурс за доделу студентских кредита студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2015/16. годину 
 
и
Конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2015/16. годину
 
 
 
Рок за пријаву на оба конкурса: 31. октобар 2015. године
 
 
 
Више информација о овим конкурсима и начину пријаве можете видети на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.