Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија за школску 2018/19. годину

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије расписало је

 
Конкурс за доделу студентских кредита студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2018/19. годину

и
 
Конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2018/19. годину


Рок за пријаву на оба конкурса je од 1. до 31. октобра 2018. године
 
 
Више информација о овим конкурсима и начину пријаве можете видети на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси: кредити, стипендије