Конкурс за финансирање омладинских волонтерских пројеката

Ресурс центар за Шумадијски и Поморавски округ, Удружење грађана за социјални развој „Сунце“, у партнерству са Удружењем за друштвени развој младих „Интерактив“, Канцеларијом за младе Крагујевац, Канцеларијом за младе општине Рековац, Канцеларијом за младе општине Деспотовац, Удружењем „Волонтерска организација Свилајнац“ и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН расписује

КОНКУРС
з
а финансирање
ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА
У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, младима, али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује девету годину заредом у циљу подстицања активизма и волонтирања младих широм Србије!

Конкурс је намењен вама, креативним младим људима, који кроз активно учешће и волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини: 

 • Учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време или других простора од јавног интереса и/или организујете активности за локалну заједницу, а нарочито за младе у тим просторима.
 • Учествујете у акцијама заштите животне средине (нпр. кампање за скретање пажње на уочени проблем, промотивне акције чишћења и уређења јавних површина, едукације о заштити животне средине…).
 • Промовишете међугенерацијску сарадњу (активности које организујете могу да укључе и млађе, односно старије од вас, нпр. радионице са предшколцима…). 
 • Промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе (нека ваше активности буду отворене за све, укључите младе из различитих мањинских и етничких група, младе са тешкоћама у развоју…). 
 • Промовишете здраве и безбедне стилове живота (нпр. активности у природи, кампање о репродуктивном здрављу, о безбедности на интернету, едукативне радионице о превенцији вршњачког насиља и слично…).
 • Организујете ИКТ едукацију (ИКТ - информационе и комуникационе технологије, тј. активности усмерене ка вашим вршњацима, старијима…)
 • Промовишете солидарност и хуманост (према социјално угроженим групама, особама са инвалидитетом, мигрантима и другим угроженим групама).

ШТА СУ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ (ОВП)?

Под омладинским волонтерским пројектима се подразумевају краткорочне волонтерске активности које доприносе позитивним променама у локалној заједници и које пружају одговор на проблеме и потребе друштва, а које реализују млади узраста 15 до 30 година. Активности у ОВП су отворене за све младе људе без обзира на порекло, пол, националност или другу особеност, непрофитне су и у складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе. 

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

На конкурс се могу пријавити удружења младих  и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне омладинске секције и друге групе младих са територије Шумадијског и Поморавског округа. Неформалне омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.

ИЗНОС СРЕДСТАВА, ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ И ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА

Предложени омладински волонтерски пројекти би требало да буду спроведени у периоду од 29. октобра до 28. фебруара 2019. године. 

Вредност једног омладинског волонтерског пројекта може износити између 30.000,00 и 100.000,00 динара.

Важне напомене:

 • Организатор конкурса задржава право да новчани износ средстава потребних за реализацију пројеката кроз преговоре са подносиоцем обрасца за писање предлога омладинског пројекта умањи, уколико процени да је предложени износ средстава непотребан за њихову реализацију.
 • Прихватљиви трошкови су сви они трошкови који су неопходни за примену омладинских волонтерских пројеката и директно доприносе остваривању планираних резултата.
 • Трошкови који неће бити финансирани из буџета пројекта су: хонорари учесника, куповина техничке опреме, куповина или штампање промотивних материјала којима се нарушава здравље или се промовише неприхватљив стил живота.

ВРЕДНОВАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

 • Јавни интерес омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.1. обрасца) - максимално 10 бодова од 100
 • Број младих укључених у омладински волонтерски пројекат (тачка 2.2. обрасца) - максимално 20 бодова од 100
 • Остваривост омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.3. обрасца) - максимално 20 бодова од 100
 • Могућност финансирања (тачка 3 обрасца) - максимално 10 бодова од 100
 • Очекивани резултати, утицај на циљну групу, иновативност и одрживост омладинског  волонтерског пројекта  (тачка 4 обрасца) - максимално 40 бодова од 100
 
KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?
 
Пошаљите попуњен образац за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта до 04. октобра 2018. године на еmail ugsunce@gmail.com или поштом на следећу адресу: Јанка Веселиновића 96/5, 34 000 Крагујевац, са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.
 
Уколико ваш предлог пројектне идеје прође административну проверу и буде позитивно оцењен од стране Комисије, улазите у наредну фазу која подразумева развијање пројектне идеје у коначан предлог омладинског волонтерског пројекта. Ту вам ресурс центар помаже тако што ће вам пружити менторску подршку да унапредите пројектну идеју и развијете коначан предлог пројекта који шаљете ресурс центру најкасније до 25. октобра 2018. године. 
 
КОНАЧАН ОДАБИР ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

Након достављања коначног предлога пројекта, комисија коју формира Ресурс центар за Шумадијски и Поморавски округ одабраће најмање 8 омладинских волонтерских пројеката који ће бити финансирани у Шумадијском и Поморавском округу.

Коначни резултати конкурса, односно предлози ОВП који ће бити финансирани биће објављени до 29. октобра 2018. године.

Све учеснике конкурса Ресурс центар за Шумадијски и Поморавски округ ће обавестити о резултатима, а листа удружења младих и неформалних омладинских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани биће објављена на сајту Ресурс центра www.sunce.org.rs, затим на сајту Министарства омладине и спорта www.mos.gov.rs, омладинском порталу www.mladisuzakon.rs, као и сајту Националног програма волонтирања младих www.kampovi.mis.org.rs.

Свим одабраним удружењима младих и неформалним омладинским волонтерским групама биће обезбеђена техничко-стручна и финансијска подршка од стране Ресурс центра за Шумадијски и Поморавски округ.