Конкурс за графичко решење визуелног идентитета Универзитета у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу, у жељи да унапреди свој визуелни идентитет, позива студенте и дипломце графичког дизајна са Универзитета у Крагујевцу да се пријаве на Конкурс за графичко решење визуелног идентитета Универзитета. 

Конкурс је намењен студентима основних и мастер студија и дипломцима графичког дизајна Филолошко-уметничког факултета.
 
Задатак Конкурса је креирати оригинално графичко решење за брошуру Универзитета у жељеном формату (до највише 10 страна), а на основу информација доступних на сајту Универзитета
 
Неопходно је да заинтересовани кандидати доставе предлог решења (у пдф формату), свој професионални портфолио и потврду о редовном студирању или уверење о дипломирању на мејл razvojkarijere@kg.ac.rs (у предмет мејла уписати „Пријава на Конкурс за графичко решење“). 

У случају да, због новонастале ситуације, нисте у прилици да приликом пријаве доставите потврду о редовном студирању, потврду је могуће доставити накандно. 

Рок за пријаву: 25. март 2020. године
 
Рок за пријаву продужен је до четвртка, 16. априла 2020. године.
 
Аутор најбољег графичког решења биће ангажован на изради визуелног идентитета Универзитета. Ближи услови ангажовања и износ новчане накнаде биће уређени посебним уговором. 
 
Идејно решење мора бити оригинално дело аутора и не сме садржати делове других ауторских дела. Предајом радова учесници прихватају све услове конкурса, а одабрано решење остаје у својини Универзитета. 
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
 
Универзитет задржава право да не одабере ни једно решење у случају да не одговара потребама Универзитета.
 
За сва додатна питања, можете се обратити Центру за развој каријере путем мејла razvojkarijere@kg.ac.rs или позивом на број 034/300-425.