Конкурс за кратки програм обуке у оквиру пројекта Квалитетним кадром до квалитетног софтвера у школској 2021/2022. години

Универзитет у Крагујевцу, у циљу реализације пројекта Квалитетним кадром до квалитетног софтвера, расписује конкурс за упис 20 полазника на кратки програм обуке за софтверског тестера.

            Настава ће се реализовати током три месеца – почиње у другој половини августа, а завршава се у новембру, без пауза у настави, континуирано у трајању од 15 недеља. Часови се одржавају у Крагујевцу.

                Овај кратки програм обуке предвиђа плаћену, двомесечну стручну праксу. Полазници након три месеца стичу сертификат о завршеном кратком програму обуке.

 

Кратки програм обуке обухвата следеће предмете:

            Након завршетка овог кратког програма обуке полазник је спреман да буде запослен као тест инжењер и да активно допринесе компанији и развојном тиму. У улози тест инжењера полазник треба да разуме, направи и користи план тестирања, сценарио тестирања, животни циклус грешке, најважније методологије и типове тестирања. Биће оспособљен да користи савремене тестне алате и примени их у различитим нивоима тестирања софтверских апликација и решења.

Право на похађање обуке имају незапослена лица:

-од 19 до 30 година старости;

-са завршеном средњом школом (IV степен) или који су стекли високо образовање, као и они који су у статусу студента;

-држављани Републике Србије или имају статус избеглице, са пребивалиштем на територији града Крагујевца или боравиште – за лица са статусом избеглице.

Пријављивање на конкурс траје од 6. до 25. јула 2022. године.

Пријаве се могу поднети лично од 9 до 15 часова сваког радног дана у Центру за развој каријере (зграда Ректората, Јована Цвијића бб, II спрат) или електронским путем на мејл razvojkarijere@kg.ac.rs (034 300 425).

Потребна документа:

  • Пријава на конкурс;
  • Фотокопија сведочанстава о завршеним разредима средње школе или фотокопија дипломе о  стеченом високом образовању;
  • Фотокопије сведочанстава о завршеним разредима средње школе – за студенте;
  • Копија личне карте (очитана лична карта или фотокопија личне карте из које се виде подаци о пребивалишту);
  • Биографија са мотивационим писмом (навести и претходна радна искуства – ако их кандидат има);
  • Потврда из НСЗ-а да је лице незапослено;
  • Пратећа документација којом се потврђује да је лице припадник националне мањине или из осетљивих група;
  • Опционо: сертификати о завршеним обукама.

Селекција и рангирање кандидата за упис обавиће се у августу.

Кратки програм обуке за софтверског тестера имаће прилику да у Крагујевцу похађа 20 полазникаУпис је одређен бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу доле наведених параметара:

-20 полазника који нису у радном односу, са завршеном средњом школом или који су стекли високо образовање као и они који су у статусу студента.

НАПОМЕНЕ:

1. Са пријављеним кандидатима обавиће се интервју, који носи 40% укупног броја поена (100 поена);

2. Ако по основу постигнутих резултата два или више кандидата имају исти број бодова рангирање се обавља према додатним критеријумима. Предност у изборном поступку на листи кандидата у односу на друге кандидате са којима су остварили исти резултат у конкурсном поступку имаће лица из осетљивих група по следећем редоследу:

1) лица са инвалидитетом;

2) жене;

3) лица из социјално угрожених породица;

4) лица из руралних подручја града Крагујевца;

5) избегла и интерно расељена лица;

6) припадници националних мањина.

3. Уколико и по додатном критеријуму лица буду исто рангирана, предност ће имати лице које припада у више осетљивих група, а ако се и по том основу не може утврдити, предност ће имати лице са већим бројем бодова по основу просечне оцене.

 

Конкурс спроводи конкурсна комисија. По истеку рока за подношење пријава на конкурс, комисија прегледа све приспеле пријаве и на основу података из пријава саставља списак кандидата који испуњавају услове похађање кратког програма обуке и међу њима спроводи изборни поступак. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавештавају се о томе када ће се одржати интервју кандидата са конкурсном комисијом.