Издавачка кућа The English Book расписала је конкурс за најбољу активност у настави енглеског језика:  My Creative Classroom Activity.
 
Конкурс је намењен наставницима енглеског језика који су, користећи неки од уџбеника из понуде издавачке куће The English Book (Oxford University Press и MacMillan Education), осмислили и испробали неку активност, и кроз њу показали креативност, сналажљивост и оригиналност.
 
Заинтересовани кандидати могу користити све расположиве медије и материјале, а на конкурс треба да доставе опис активности. 
 
Три најбоља рада биће награђена путовањем у Енглеску, а за остале учеснике припремљене су утешне награде.
 
Рок за доставу радова: 30. април 2014. године
 
Проглашење награђених и додела радова одржаће се 31. 05. 2014.
 
Радове и формулар за пријаву доставити електронским путем, на адресу:
ClassroomActivity@englishbook.rs 
или поштом на адресу:
The English Book, 
Старо сајмиште 29,
11070 Нови Београд, Србија
 
Више о програму и начину пријаве видети на: EnglishBook