КОНКУРС ЗА ПОСАО У КОМПАНИЈИ ЕУРО 07

Компанија Еуро 07, регионална компанија специјализована за увоз и дистрибуцију ауто делова и моторних уља, расписује конкурс за посао у сектору продаје за потребе рада у својој филијали у Чачку.

Позиција: РЕФЕРЕНТ ПРОДАЈЕ АУТО-ДЕЛОВА 
 
Место рада: Чачак
 
Профил кандидата: 
 
 • Апсолвенти, студенти мастер студија и дипломци Факултета инжењерских наука, Факултета техничких наука у Чачку и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву
 • познавање конструкције и принципа рада моторних возила
 • Познавање рада на рачунару (MS Office)
 • Оријентисаност на купца и развијене продајне вештине
 • Тимски дух
 • Усмереност ка постигнућу и тежња ка највишим резултатима
 • Спремност за континуирано усавршавање у бранши ауто-делова
 • Спремност за обављање више послова истовремено

Опис посла:

 • Обезбеђивање правовремене и квалитетне услуге у циљу достизања високих резултата продаје
 • Непосредан рад са малопродајним и велепродајним купцима
 • Пријем и реализација поруџбина, као и обрада онлине захтева
 • Активно познавање карактеристика производа и брендова, уз ефикасну употребу онлине и штампаних каталога
 • Унапређење акцијске продаје и рад на промоцији брендова компаније
 • Стручно-техничка подршка купцима при одабиру одговарајућег артикла или тражење адекватне замене за тражени део
 • Администрирање продајне документације

Најбољем кандидату компанија Еуро 07 обезбеђује:

 • Обуку за рад у продаји
 • Стимулативну и редовну зараду уз могућност бонуса
 • Прилику за професионални развој и унапређење у складу са резултатима
 • Рад у динамичном окружењу 

Рок за пријаву: 20. октобар 2015. године

Начин пријаве: 
 
Заинтересовани кандидати треба да доставе свој CV на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати: Конкурс за посао у компанији Еуро 07)
 
Напомена: Све пријаве које буду пристигле биће једнако третиране. Само кандидати који уђу у ужи избор биће позвани.