Еуро 07 је регионална компанија специјализована за увоз и дистрибуцију ауто делова и моторних уља, са матичном компанијом у Бугарској и ћеркама компанијама у Србији, Румунији и Македонији. Еуро 07 д.о.о. са седиштем у Београду послује од 2002. Године. До данас, Еуро 07 д.о.о. је развила широку мрежу малопродајних и велепродајних објеката у Београду, Новом Саду, Нишу и Чачку.

Заинтересовани кандидати за рад у Сектору продаје у продајном објекту у Чачку могу се пријавити до 14. јануара 2014. године.

Ваш посао би подразумевао:

 •  Директан рад са клијентима
 • Ефикасно коришћење каталога производа у циљу пружања квалитетне услуге купцима
 • Саветовање клијената при одабиру одговарајућег артикла из асортимана или тражење адекватне алтернативе за тражени    део
 • Примање и реализација поруџбине клијената у сектору малопродаје и велепродаје
 • Увремењено одговарање на захтеве клијената, а у циљу успешне реализације поруџбине
 • Административни послови у малопродаји и велепродаји

Ви поседујете следеће квалификације:

 • Изражено интересовање за ауто индустрију и продају
 •  Познавање ауто-делова и спремност на даље учење
 • Пожељно образовање техничке струке
 • Познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика
 • Вештине комуникације у приступу људима различитог профила
 •  Флексибилност за рад у тиму и динамичном окружењу

Компанија Вам нуди:

 • Обуку у сектору продаје, упознавање са начином рада и асортиманом производа
 • Рад у младом и перспективном тиму
 • Могућност учења и професионалног усавршавања у области ауто индустрије
 • Прилику за напредовањем у стабилној компанији која је усмерена на развој и постигнуће

Уколико се проналазите у овом конкурсу, молимо Вас да пошаљете Вашу пријаву са радном биографијом Центру за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу 

са обавезном назнаком да конкуришете за радно место продавца у Чачку, на следећу е-маил адресу: razvojkarijere@kg.ac.rs

Све пријаве које буду пристигле биће једнако третиране. Само кандидати који уђу у ужи избор биће позвани.

 

Рок за слање пријаве: 14. јануар 2014. године