Конкурс за посао у Лабораторији за нуклеарну и плазма физику Института Винча

Лабораторија за нуклеарну и плазма физику Института Винча има отворен конкурс за запослење на позицији истраживача приправника у оквиру Групе за савремене материјале.

Рок за пријаву: 20. децембар 2014. године
 
Почетак запослења: 01. јануар 2015. године
 
Услови: дипломирани физичар-мастер или дипломирани физикохемичар-мастер (или сродно образовање), рођен 1986. или касније, са просеком на основним студијама изнад 8.0. 
 
Кандидат би се бавио експерименталним и теоријским (ДФТ) истраживањима у области унапређења материјала за добијање и складиштење водоника.
 
За више информација контактирати др Катарину Баталовић, путем мејл адресе: kciric@vin.bg.ac.rs
 
Више о програму видети овде