Конкурс за праксу у Библиотеци Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу

Драги студенти и дипломци,

Уколико желите да стекнете нова искуства и обогатите своја знања садржајима у оквиру библиотечко-информационе делатности, пријавите се за програм студентске праксе који Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу реализује у сарадњи са Библиотеком Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.
 
Профил кандидата:
 
За овај програм праксе могу конкурисати дипломци, студенти мастер академских и докторских академских студија Филолошко-уметничког факултета, као и других факултета Универзитета у Крагујевцу.
 
Програм праксе ће се одвијати у два периода: 
  • 03. децембра 2018. до 30. јуна 2019. године
  • 01. септембра 2019. до 30. децембра 2019. године

Трајање праксе: месец дана 

Индивидуални термини за обављање праксе биће договорени према жељама и могућностима кандидата.
 
По завршетку програма праксе, сви кандидати добијају сертификат о обављеној пракси.
 
Позиције за праксу доступне су у оквиру следећих програма:
 
  1. физичка обрада публикација – инвентарисање и сигнирање,
  2. класификација и каталогизација библиотечко-информационе грађе и извора,
  3. едукација корисника за коришћење електронских каталога и рефералних збирки,
  4. рад са корисницима (електронски извори информација, интернет алати, Cobiss, Kobson, приручници и др.).

Документа за пријаву на праксу:

  • CV на српском језику;
  • Мотивационо писмо (у мотивационом писму обавезно навести период за који се кандидат пријављује);
  • Потврда са факултета о тренутном статусу или копија индекса са наведених академских студија, односно уверење о дипломирању (за дипломце).

Документа за пријаву доставити путем имејла на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати Пријава за праксу у Библиотеци ФИЛУМ-а) или их донети лично у просторије Центра (Јована Цвијића бб, други спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета)

Рок за пријаву: 30. новембар 2018. године
 
Уколико имате додатних питања, можете нас контактирати путем телефона (034) 300 425 или имејла razvojkarijere@kg.ac.rs сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова.