Драги студенти и дипломци,

Уколико желите да стекнете нова искуства и обогатите своја знања садржајима у оквиру библиотечко-информационе делатности, пријавите се за програм студентске праксе који Центар реализује у сарадњи са Библиотеком Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Профил кандидата:
 
За овај програм праксе могу конкурисати дипломци, студенти мастер академских и докторских академских студија Филолошко-уметничког факултета, као и осталих факултета Универзитета у Крагујевцу.
 
Програм праксе ће се одвијати у два периода
 
  • од 01. јануара до 30. јуна 2017. године
  • од 01. септембра до 30. децембра 2017. године

Трајање праксе: месец дана 

Термини почетака праксе биће договарани са кандидатима према њиховим жељама и могућностима.
 
По завршетку програма праксе, сви кандидати добијају сертификат о обављеној пракси.
 
Позиције за праксу доступне су у оквиру следећих програма:
 
1. физичка обрада публикација – инвентарисање и сигнирање,
2. класификација и каталогизација библиотечко-информационе грађе и извора,
3. едукација корисника за коришћење електронских каталога и рефералних збирки,
4. рад са корисницима (електронски извори информација, интернет алати, Cobiss, Kobson, приручници и др.).
 
Документа за пријаву на праксу:
 
  • CV на српском језику
  • Мотивационо писмо (у мотивационом писму обавезно навести период за који се кандидат пријављује)
  • Потврда са факултета о тренутном статусу или копија индекса са наведених академских студија, односно уверење о дипломирању (за дипломце) 
 
Документа за пријаву доставити путем имејла на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (Напомена: у поље предмет мејла уписати Пријава за праксу у Библиотеци ФИЛУМ-а) или их донети лично у просторије Центра (Јована Цвијића бб, други спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета)
 
Рок за пријаву: 16. децембар 2016. године
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати путем телефона (034) 300 425 или имејла: razvojkarijere@kg.ac.rs сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова.