Конкурс за праксу у Фондацији Темпус

Фондација Темпус пружа прилику дипломцима и апсолвентима да стекну своја прва практична искуства.

Конкурс се расписује за практиканта за eTwinning мрежу, практиканта za Eurydice мрежу и практиканта за опште послове.
 
Рок за конкурисање: 06. октобар 2015. године у 23:59 часова
 
 • Предвиђен почетак праксе је 15. октобар 2015. године;
 • Предвиђено трајање праксе је три месеца, пола радног времена;
 • Пракса се спроводи на добровољној основи, без надокнаде;
 • Практикант ће по успешно окончаној пракси добити потврду о обављеној пракси.
 
ОПИС ЗАДУЖЕЊА И УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ
 
1. Практикант за eTwinning мрежу – примену ИКТ у настави
 
 • Упознавање са деловима Еразмус+ програма намењеног школама и предшколским установама;
 • Упознавање са eTwinning порталом;
 • Упознавање и праћење иновација у школама и предшколским установама кроз примену eTwinning пројеката;
 • Упознавање и учествовање у процедури превођења eTwinning портала са енглеског на српски језик;
 • Упознавање са припремама промотивних материјала и текстова за сајт и штампу;
 • Упознавање и учествовање у организацији догађаја које организује Фондација Темпус;
 • Учествовање у спровођењу свакодневних административних послова везаних за eTwinning мрежу.

Услови за конкурисање:

 • Дипломирани студенти или апсолвенти;
 • Познавање енглеског језика на нивоу B2;
 • Поседовање основних MS Office вештина;
 • Елементарно познавање рада у школи или предшколској установи.

2. Практикант за Eurydice мрежу
 
 • Упознавање са основним правилима Eurydice mreže;
 • Упознавање са домаћим и страним стратешким и законским документима у области образовања;
 • Прикупљање података за студије у оквиру Eurydice мреже;
 • Припрема и писање текстова из области образовања на енглеском језику;
 • Уређивање сајта, Eurydice платформе и форума;
 • Учествовање у припреми преведених публикација за штампу;
 • Учествовање приликом организовања, припремања и извођења догађаја Фондације Темпус;
 • Обављање свакодневних административних послова.
Услови за конкурисање:
 
 • Дипломирани студенти или апсолвенти;
 • Познавање енглеског језика на нивоу B2 i терминологије из области образовања на српском и енглеском језику;
 • Поседовање основних MS Office вештина;
 • Познавање образовног система Републике Србије.

3. Практикант за опште послове

 • Упознавање са основним правилима рада организације;
 • Упознавање са правним актима организације;
 • Упознавање са пословном кореспонденцијом организације;
 • Припрема нацрта уговора и других правних аката, као и документације из области радних односа;
 • Архивирање документације;
 • Рад на друштвеним мрежама организације;
 • Учествовање приликом организовања, припремања и извођења догађаја Фондације Темпус;
 • Обављање свакодневних административних послова.

 Услови за конкурисање:

 • Дипломирани правници или апсолвенти права;
 • Познавање енглеског језика на нивоу B2;
 • Поседовање основних MS Office вештина.

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Сви заинтересовани кандидати треба да се пријаве попуњавањем формулара који се налази  овде.
 
Тестирање познавања енглеског језика ће се обавити 08. и 09. октобра. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узети у разматрање.
 
Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи овај конкурс.