Конкурс за праксу у компанији Фиат Аутомобили Србија

Драги студенти,

 
Представљамо вам нови програм стручне праксе који се реализује у сарадњи Универзитета у Крагујевцу и компаније Фиат Аутомобили Србија. Уколико желите да стекнете ново, практично искуство и желите прилику да примените ваше досадашње стечено  знање  и допуните га новим садржајима пријавите се на 
 
Конкурс за пријаву студената за стручну праксу у компанији
Фиат Аутомобили Србија
 
Рок за пријаву: 02. март 2015. године, до 14:00 сати
 
 
Конкурс је отворен за обављање стручне праксе у следећим секторима:
 
ФАС_1: ПРЕСЕРАЈ
ФАС_2: КАРОСЕРИЈА
ФАС_3: ЛАКИРНИЦА
ФАС_4: МОНТАЖА
 
 
Опис активности и очекивани резултати стручне праксе: 
 
 • Активности везане за WCM (World Class Manufacturing: Focused Improvement and Quality Control Pillar)
 • Рад на пројектима (Major or/and Advanced Kaizens)
 • Током припреме пројеката, практиканти ће бити у прилици да се упознају са процесима производње у релевантној области (Press, Body, Paint, Assembly)
 • Очекивани резултати: успешна реализација пројеката
 
Профил кандидата:
 
 • студент мастер академских студија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (Машинско инжењерство, Аутомобилско инжењерство, Инжењерски менаџмент, Индустријско инжењерство)*
 • студент мастер академских студија хемије на Природно-математичком факултету**
 • добро познавање енглеског језика
 
Документа за пријаву:
 
 • CV
 • Мотивационо писмо
 • Потврда са факултета (или копија индекса)
 • Препорука професора
 
Напомене:
 
 • Трајање праксе, као и радно време, биће договорени са ФАС-ом, по одабиру кандидата. 
 • Сви одабрани кандидати ће имати додељеног ментора праксе. 
 • Предвиђен је пробни период у трајању од 10 дана, током ког ће ментори извршити процену рада практиканта.
 • Током трајања праксе, студентима је обезбеђена исхрана у кантини ФАС-а.
 • *Студенти мастер академских студија Инжењерског менаџмента и Индустријског инжењерства се могу пријавити за програм стручне праксе уз услов да су завршили основне студије Машинског инжењерства или Аутомобилског инжењерства на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
 • **Студенти мастер академских студија хемије се могу пријавити само за стручну праксу ФАС_3 Лакирница
 
Сви заинтересовани кандидати могу послати пријавна документа на: razvojkarijere@kg.ac.rs  (у поље предмет мејла уписати Пријава за стручну праксу - ФАС) или  их донети лично у Центар (Ректорат, 2. спрат зграда између Правног и Економског факултета), од 8:00 до 16:00 часова, са назнаком за коју позицију се пријављујете: ФАС_1, ФАС_2, ФАС_3 или ФАС_4).