Конкурс за предаваче на онлајн курсу енглеског језика на Б1 нивоу

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу већ 11 година (почев од академске 2011/2012. године) реализује програм Пракса за младе филологе

Програм је, са једне стране, намењен младим филолозима – студентима завршних година мастер академских студија и дипломцима са завршеним мастер студијама са Одсека за филологију Филолошко-уметничког факултета, којима пружа прилику да, као предавачи на курсу језика, стекну практична знања потребна за рад у настави, док истовремено, студентима завршних година (основних академских, интегрисаних академских, мастер академских и струковних студија и 1. године докторских студија) са факултета Универзитета у Крагујевцу, пружа прилику да похађају бесплатан онлајн курс језика и на тај начин усавршавају језичке вештине неопходне за даљи академски развој или усавршавање у иностранству.  

На конкурс се могу пријавити:
  • Студенти завршне године основних академских студија Енглеског језика и књижевности;
  • студенти мастер академских студија Енглеског језика и књижевности;
  • дипломирани студенти са завршеним мастер академским студија Енглеског језика и књижевности;
  • студенти докторских академских студија. 

Документација за пријаву:

  • Биографија (предлог: Europass формат);
  • Мотивационо писмо;
  • Потврда са факултета о редовном студирању (за студенте мастер и докторских студија);
  • Уверење о дипломирању са основних студија (за студенте мастер студија), односно уверење о дипломирању са мастер академских студија (за мастер филологе и студенте докторских студија);
  • Препорука професора.

Напомене:

- У мотивационом писму обавезно написати предлог организовања наставе, литературу коју бисте користили, као и предлог начина на који бисте припремили улазни и завршни тест за учеснике на курсу.
- Настава на курсу ће се одвијати у онлајн облику, два пута недељно, у трајању од три месеца. Полазници курса биће студенти завршних година основних, интегрисаних и мастер академских студија, студенти завршних година струковних студија, као и студенти прве године докторских академских студија са факултета Универзитета у Крагујевцу.
- Предавачи ће након реализованог курса и завршног теста добити симболичну новчану накнаду.

Рок за пријаву: 18. октобар 2022. године, до 12.00 сати

Пријаву на конкурс за предавача можете послати електронским путем на адресу: razvojkarijere@kg.ac.rs (са назнаком: Пријава за предавача на курсу енглеског језика) или донети лично у просторије Центра (зграда Ректората Универзитета у Крагујевцу, 2. спрат).

Сви пријављени кандидати биће позвани на интервју. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Уколико имате додатних питања, можете нам писати на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs или нас контактирати путем телефона (034) 300 425.