Конкурс за пријаву студената факултета Универзитета у Крагујевцу на бесплатан курс италијанског језика на нивоу А1 у организацији ЦзРК-а

 

Драги студенти Универзитета у Крагујевцу, 

Ако размишљате о мобилности и усавршавању у иностранству или желите да унапредите своје језичке вештине у циљу даљег усавршавања и/или запошљавања,  пријавите се за курс италијанског језика у организацији ЦзРК-а. 

У току академске 2017/18. године реализоваће се курс италијанског језика на нивоу А1.

На курс италијанског језика могу се пријавити:

 • Студенти свих нивоа студија 

Напомена: студенти прве године основних и интегрисаних академских студија, као и студенти прве године струковних студија факултета Универзитета у Крагујевцу немају право пријаве.

За пријаву је потребно доставити: 

 • Пријавни формулар (можете преузети ОВДЕ)
 • Мотивационо писмо
 • CV (препорука: користити Europass модел)
 • Потврда са факултета о тренутном статусу (у којој се види просечна оцена остварена током студија, као и дужина трајања студија)

Рок за пријаву: 04. децембар 2017. године до 12:00 часова

Пријаву можете послати електронским путем на адресу: razvojkarijere@gmail.com (у поље предмет мејла уписати Пријава за курс италијанског језика), или донети лично у просторије Центра (други спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета), радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Критеријуми за евалуацију и селекцију кандидата: 

 • академски успех и заслуге
 • мотивација
 • биографија

Напомена: Курс је бесплатан. Број места је ограничен.

 • Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 5 дана по завршетку конкурса.
 • Настава ће се одвијати у просторијама Ректората Универзитета у Крагујевцу, 2 пута недељно у трајању од 3 месеца.
 • На крају курса учесници ће полагати завршни тест и добити сертификат о учешћу на курсу и стеченом нивоу знања италијанског језика.
 • Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

За додатна питања можете нас контактирати путем телефона (034) 300 425 или имејла razvojkarijere@gmail.com.