Конкурс за размену учесника на пројектима између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за пројектни период 2018 – 2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком службом за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD) расписује Конкурс за размену учесника на пројектима између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за пројектни период 2018 – 2019.

 

К О Н К У Р С 

за пријаву пројеката између 

Републике Србије и Савезне Републике Немачке 2018– 2019.

 

У циљу развијања сарадње и поспешивања мобилности између немачких и српских научника и истраживача, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачка служба за академску размену (DAAD) утврдили су нови Програм заједничког унапређења размене учесника на пројектима. 

Циљ Програма је развој научне сарадње двеју земаља кроз размену научних радника, нарочито младих научника, на заједничким истраживачким пројектима.

Програм је намењен српским и немачким истраживачким групама које имају намеру да раде на заједничким истраживачким пројектима из свих научних области. 

Право учешћа имају:

а) са српске стране: Универзитетски професори и млађи сарадници запослени на универзитетима и високим школама Републике Србије, као и истраживачи запослени у научноистраживачким установама Републике Србијe. 

б) са немачке стране: Универзитетски професори и млађи научници на немачким високошколским установама и научници на истраживачким установама изван универзитета. 

Подношење предлога пројеката 

Координатори истовремено подносе заједнички предлог пројекта надлежним националним институцијама које су задужене за доделу финансијских програмских средстава (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за српске, и DAAD, за немачке партнере). 

Српски координатор подноси следеће попуњене формуларе: 

  1. општи подаци, који попуњава на српском и енглеском језику (Формулар:општи подаци), 
  2. опис пројекта, који попуњава на српском и енглеском језику (Формулар: опис пројекта). 

Уколико координатор не достави попуњене формуларе предлога пројекта у траженим језичким формама, биће аутоматски одбијен. 

Финансирање се реализује на основу националне процедуре за финансирање билатералних програма. Захтеви за рефундацију трошкова достављају се Министарству просвете и науке уз образац који се преузима са интернет странице Министарства и са потписом руководиоца пројекта и директора/декана, по реализованој активности и уз пратеће прилоге. 

Годишњи, односно финални извештај, доставља се у року од 15 дана од датума завршетка пројектне године, односно пројекта. Извештаји се достављају на писарницу Министарства, или поштом на адресу Министарства, на обрасцу који се преузима са интернет странице Министарства.

Пријава на конкурс подноси се (лично, поштом или препоручено) Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

К О Н К У Р С 

за пријаву пројеката између 

Републике Србије и Савезне Републике Немачке 2018 – 2019 

Немањина 22-26 

11000 Београд

и паралелно преко WEB СТРАНИЦЕ
 
Конкурс је отворен до 30. јуна 2017. године
 
Предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.
Додатне информације: 
Милица Голубовић Тасевска 
Е-маил: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs 
Тел. + 381 11 361 65 89
 
Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ 
 
Институције из Србије се пријављују преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја ОВДЕ
 
Партнерске институције из Немачке се пријављују преко централе DAAD-а у Бону путем следећег ЛИНКА