У оквиру Еразмус + програма студенти Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за размену  на Политехничком универзитету у Торину .

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Политехничким универзитетом у Торину студенти Факултета инжењерских наука у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

1.Студенти мастер академских студија: мобилност у трајању од једног семестра, односно 5 месеци у зимском семестру наредне академске године (октобар 2016 – фебруар 2017.)

Потребна документа за пријаву:

1.Пријавни формулар (молимо преузмите форму)

2.Листа положених испита (и превод на енглески језик)*

3.Копија дипломе (и превод на енглески)*

4.Потврда/сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика (мин. Б1 ниво)

5.Предлог плана студија током мобилности (молимо преузмите форму)

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената од стране судског тумача.

Битне информације о студијским програмима на Политехничком универзитету у Торину можете видети ОВДЕ.

Напомене:

1.Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или италијанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

2.План студија подразумева предмете које студент жели да похађа током размене и биће основа за израду Уговора о учењу који се припрема након завршене селекције кандидата. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, а препорука је и да се консултују  и са предметним наставницима.

Приказ студијских програма, као и предмета који су доступни на Политехничком универзитету у Торину можете видети Додатне информације за стране студенте можете видети ОВДЕ.

3. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Политехничком универзитету у Торину.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од Политехничког универзитета у Торину.

4. Политехнички универзитет у Торину одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

5. Информације о стипендији и студијском боравку: 

  • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (до износа од 275 евра)

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова. 

Адреса: Универзитет у Крагујевцу 

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ: 03. април 2016.

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати 

путем електронске поште или телефона:

Контакт телефон: 034 300 425

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs