Конкурс за студентску стручну праксу 
у компанији Milanović Industries Group d.o.o. за студенте Факултета инжењерских наука и студенте Високе техничке школе струковних студија

Драги студенти Факултета инжењерских наука и Високе техничке школе струковних студија,

Универзитет у Крагујевцу и компанија Milanović Industries Group d.o.o. (MIND Group) организују Конкурс за студентску стручну праксу. 
 
Стручна пракса биће реализована у AMM Manufacturing у трајању од четири недеље са почетком од 06. маја 2019. године.
 
На конкурс се могу пријавити:
 • студенти завршне године основних академских студија; 
 • студенти завршне године мастер академских студија;
 • студенти завршне године основних струковних студија.

Потребна документа за пријаву:
 1. CV (препорука Europass формат);
 2. Мотивационо писмо;
 3. Потврда са факултета да сте редован студент;
 4. Листа положених испита (са просечном оценом и бројем испита до завршетка студија)
 5. Потврда/сертификат о познавању енглеског језика.

Рок за подношење пријава: 25. април 2019. године до 15.00 часова
 
Напомене:
 • Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 • Пракса ће бити реализована у компанији AMM Manufacturing, Лужнице б.б.
 • Предвиђено трајање праксе је 20 сати недељно
 • Покривени су путни трошкови и исхрана практиканата
 • Накнада за релизовање праксе је 12.000 динара
 • По завршетку програма праксе студент ће добити потврду о реализованој студентској стручној пракси издату од стране Универзитета у Крагујевцу и компаније AMM Manufacturing

Пријаве достављати:

електронским путем на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs
са напоменом: Пријава за стручну праксу у AMM Manufacturing – Факултет инжењерских наука
или
донети лично у просторије Центра за развој каријере и саветовање студената (Ректорат, 2. спрат) радним данима од 09.00 до 15.00 часова