Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2019 – 2020. године подразумева суфинансирање посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које проистичу из реализације програма билатералне научно-технолошке сарадње и то у виду кратких посета до 14 дана.

На конкурс се могу пријавити истраживачи и групе истраживача, запослени у акредитованим научноистраживачким организацијама, који испуњавају услове у складу са Законом о научноистраживачкој делатности.

Пријаву предлога пројекта (у електронском и штампаном облику) треба доставити до 16. јула 2018. године лично на писарницу МПНТР или послати поштом на адресу:

Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између 
Републике Србије и Словачке Републике за период 2019 – 2020. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
За Жељку Дукић
Немањина 22-26
11000 Београд

Свака страна (српска и словачка) суфинансира трошкове везане за размену својих истраживача. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ће надокнадити научноистраживачким организацијама:

  • трошкове превоза до висине од 600€ (у динарској противвредности) за истраживаче из Србије који се упућују у Словачку Републику.
  • трошкове боравка у Словачкој Републици до висине од 100€ дневно (у динарској противвредности) за истраживаче из Србије који су упућени у Словачку Републику.

Планирани буџет пројекта намењен суфинансирању посета истраживача износи до 2000 евра по једној години реализације пројектних активности односно до 4000 евра за две године.

Истраживачке активности на пројектима биће финансиране према интерним правилима у свакој земљи.

Детаље о предмету и условима конкурса, селекцији пројеката, времену извођења пројеката и подношењу предлога пројеката, можете наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на ЛИНКУ