Конкурс за упис на кратки програм студија Тестирање софтвера у школској 2021/2022. години

 

Универзитет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 30 полазника на кратки програм студија – Тестирање софтвера, за стицање сертификата о завршеном кратком програму студија и 30 ЕСПБ.

Настава ће се реализовати током три месеца – почиње почетком априла, а завршава се у јулу, без пауза у настави, континуирано у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у онлајн формату.

Кратки програм студија Тестирање софтвера предвиђа стручну праксу која ће за најбоље полазнике бити плаћена од стране компанија са којима Универзитет има потписан уговор.

 

Кратки програм студија обухвата следеће предмете:

Након завршетка овог кратког програма полазник је спреман да буде запослен као тест

инжењер и да активно допринесе компанији и развојном тиму. У улози тест инжењера

полазник треба да разуме, направи и користи план тестирања, сценарио тестирања,

животни циклус грешке, најважније методологије и типове тестирања. Биће оспособљен

да користи савремене тестне алате и примени их у различитим нивоима тестирања

софтверских апликација и решења.

Право уписа на КП имају:

·         лица са стеченим средњим образовањем

·         студенти

·         лица са стеченим високим образовањем

 

Од полазника се очекује познавање основа рада на рачунару и коришћења интернет

технологија за електронску комуникацију.

 

Рангирање кандидата за упис врши се на основу резултата тестирања. 

 

Школарина износи 120.000,00 динара.

 

Накнада за спровођење конкурсног поступка износи 3.000,00 динара.

Уплату је потребно извршити на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12.

 

Пријављивање на конкурс траје од 21. до 31. марта 2022. године.

 

Пријаве се могу подносити лично Центру за развој каријере од 9 до15 часова сваког

радног дана или електронски на мејл bojana.gerun@kg.ac.rs  

Потребна документа:

         Пријава на конкурс

         Фотокопија дипломе o завршеном средњошколском или високом образовању

         Копија личне карте