Задужбина Андрејевић расписала је 

36. конкурс за објављивање приређених докторских, магистарских, специјалистичких радова и научних студија 
И
11. конкурс за објављивање приређених мастер радова.
 
Конкурси трају до 24. децембра 2013. године
 
Конкурсни материјал може се добити у Задужбини или преузети са сајта www.zandrejevic.rs (опција конкурси)
Задужбина Андрејевић, 
11116 Београд, Држићева 11
Тел: 011/ 3862 – 430 и 2403 – 820