Конурс за летњу праксу у Народној банци Србије

Народна банка Србије расписала је конкурс за обављање летње праксе у трајању од 01. јула до 29. августа 2014. године. 

Програм је намењен  студентима треће, четврте или пете године академских студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова).
 
На летњу праксу биће примљено до 35 студенатa треће, четврте или пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма: 
 
– у основним организационим јединицама: 
економија, финансије, банкарство, рачуноводство, ревизија, статистика, квантитативне методе, 
право, информационе технологије, математика, организационе науке, безбедност, заштита на 
раду, информатика и рачунарство, електротехника, машинство или други технички смерови; 
 
– у просторијама Филијале у Крагујевцу: економија и право; 
 
– у просторијама Филијале у Нишу: економија. 
 
Услови за пријем на летњу праксу су: 
просечна оцена остварена током студија најмање 8,00; 
да студенту апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа;
знање енглеског језика.
 
Рок за пријаву: 21. мај 2014. године
 
Пријава се врши електронском поштом на: letnja.praksa@nbs.rs или лично на адресу Београд, Краља Петра 12, са назнаком „За летњу праксу“. 
 
Уз пријаву за летњу праксу, потребно је доставити и биографију, мотивационо писмо и оригиналну потврду факултета с подацима о години студија и просечној оцени. 
 
Поступак избора студената који студирају на високошколским установама акредитованим од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обухвата проверу познавања основних информација о раду Народне банке Србије, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности. О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени преко сајта Народне банке Србије
 
Више о програму видети овде