Међународни студентски конгрес: „Међународно пословање, угрожена тржишта и економски односи: старе бриге или нове наде“

25-26. 09. 2014. године, Скопље, Македонија

50 студената из читавог света
 
Организатор: Међународни балкански универзитет, Факултет за економију и административне науке
 
Теме:
  • Глобализација, промене и конкурентност
  • Интернационални оквири и иницијативе за спровођење пословања у свету
  • Међународне пословне стратегије
  • Мултинационална предузећа: трендови, политике и међународни односи
  • Релевантност корпоративне социјалне одговорности на угроженим тржиштима
  • Друштвено предузетништво VS јавно предузетништво у глобалном развоју
  • Приход и нејднакост богатства и улога великог посла
  • Глобална вредност ланаца и логистике у међународном пословању

Рок за слање апстракта: 15. јул 2014. године

Рок за подношење читавог рада: 19. септембар 2014.
 
Кандидати заинтересовани за учешће у овом програму сами сносе трошкове пута. Остали трошкови покривени од стране организатора. 
 
Више о програму и начину пријаве видети овде.
 
Извор: najstudent