Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине - Програм праксе у области енергетике и заштите животне средине

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине и Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Крагујевцу и Универзитет у Новом Пазару

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ РАДНЕ ПРАКСЕ

Позивају се студенти завршних година и апсолвенти следећих високообразованих институција:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ: Машински факултет, Рударско-геолошки факултет, Електротехнички факултет, Географски факултет, Шумарски факултет, Биолошки факултет, Физички факултет, Факултет за физичку хемију, Технолошко-металуршки факултет, Грађевински факултет, Економски факултет, Правни факултет, Факултет техничких наука, Природно-математички факултет, Факултет организационих наука, Факултет политичких наука, Филозофски факултет, Хемијски факултет, Пољопривредни факултет, Филолошки факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ: Правни факултет, Факултет техничких наука, Економски факултет у Суботици, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ: Електронски факултет, Економски факултет, Правни факултет, Факултет заштите на раду

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Економски факултет, Правни факултет, Филолошко уметнички факултет, Факултет техничких наука у Чачку

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ: Департман за техничке наука, Департман за економске наукe,

 ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ: Високо пословно-техничка школа, Ужице

да се пријаве за програм тромесечне радне праксе:

У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“

Јавно предузеће „Србијагас“

Јавно предузеће „Транснафта“

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља „Ресавица“

 

У ЈАВНОЈ АГЕНЦИЈИ-НЕЗАВИСНО РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО:

Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије

 

У НЕЗАВИСНОМ РЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ:

Агенција за енергетику Републике Србије

 

У ОРГАНИМА У САСТАВУ МИНИСТАРСТВА:

Агенција за заштиту животне средине

 

У СТРУЧНИМ УСТАНОВАМА:

Завод за заштиту природе Србије

Републички хидрометеоролошки завод Србије

 

ПРАКСА ТРАЈЕ ТРИ МЕСЕЦА И РЕАЛИЗУЈЕ СЕ УЗ МЕНТОРСКУ ПОДРШКУ

 Пријављивање кандидата врши се електронским путем.

 За пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
  • Биографију
  • Мотивационо писмо
  • Потврда о студирању или скениране прве две стране индекса
 
на мејл: razvojkarijere@kg.ac.rs,  са напоменом „За програм праксе у области енергетике и заштите животне средине", или да донесу лично у Центар за развој каријере и саветовае студената Универзитета у Крагујевцу (други спрат зграде Ректората).
 
Рок за пријаве: 04. април 2014.

Важна напомена: Приликом пријаве заитересовани кандидати обавезно треба да наведу конретну позицију и град за који се пријављују (услови су дефинисани за сваку позицију појединачно унутар текста конкурса)
 
Детаљније информације о конкурсу видети овде.