MOFCOM програм академског образовања у НР Кини
 
 
 
 
Народна Република Кина под покровитељством Министарства трговине додељује стипендије за академску 2017/2018. годину, у оквиру програма академског образовања за мастер  (у трајању од једне или две године) и докторске студије ( у трајању од три године). Стипендије за се додељују за 40 студијска програма на Универзитетима у НР Кини. Списак свих универзитета и студијских програма, као и њихове контакте можете пронаћи ОВДЕ.
 
 
Ови програми пружају подршку државним службеницима, истраживачима и руководиоцима на средњем нивоу, у њиховом даљем образовању на мастер или докторским студијама који се реализују на енглеском језику. Уколико студијски програм није доступан на енглеском језику, кандидати ће пре почетка наставе похађати курс кинеског језика. 
 
Почетак програма студија: септембар 2017. године
 
 
Програм стипендирања обухвата трошкове школарине, целокупног наставног материјала (за студије, истраживање и завршни рад или дисертацију), обезбеђен смештај у кампусу, надокнаду за трошкове одвојеног живота (у износу од 3000 РМБ или ~49. 000,00 РСД за мастер и докторске студије),  здравствено осигурање, месечни износ стипендије од 3000 РМБ или ~49. 000,00 РСД за мастер студије, 3500 РМБ или ~57. 000,00 РСД за докторске студије, авионска карта у оба правца, као и трошкове повратне авио карте за посету Србији, једном годишње.
 
 
Услови које кандидат мора да испуњава:
 
 • Завршене основне академске студије
 • Радно искуство од најмање три године у релевантној области
 • Добро физичко здравље
 • Држављанство Републике Србије
 • Мање од 45 године старости (датум рођења,  после 1. септембра 1972. године)
 • Предност имају кандидати који раде у областима повезаним са програмом усаврашавања, државни службеници, истраживачи или администратори на академским институцијама на средњем нивоу
 • Поседовање сертификата познавања енглеског језика (IETS 6 – минимум или TOEFL , 80 - минимум) или знање кинеског језика
 • Изражена мотивација за промовисање студијске размене и сарадање између НР Кине и Републике Србије
 • Студенти који већ студирају у Кини или су тренутни или бивши корисници стипендије КР Кине нису могућности да се пријаве за MOFCOM програм стипендирања.

 

Начин и процедура пријављивања:

Пријава се врши online путем сајта laihua.csc.edu.cn до 7. јуна 2017. године. Кандидат је у обавези да креира свој налог за пријаву и одабере програм „Chines government scholarship“ где ће пронаћи формуларе као и све неопходне информације.
 
Оригиналне и скениране копије пријава и документа обавезно доставити Економско-трговинском одељењу Амбасаде НР Кине у Београду најкасније до 30. јуна 2017. године 
 
 
Потребна документација:
 • Попуњени пријавни формулар за изабрани универзитет (списак и контакт свих универзитета у прилогу)  
 • Попуњени пријавни формулар за стипендију, доступни на сајту laihua.csc.edu.cn. Кандидат треба да креира налог, и одабере програм „Chinese Government Scholarship“, где ће пронаћи све неопходне информације и пријавне формуларе, које попуњава online.
 
 
Следећу документацију скенирати редом као један документ и осигурати добру видљивост:
 
 • Попуњени апликациони формулар са форографијом од 2cm и својеручним потписом кандидата
 • Лична изјава о истраживању на енглеском језику (минимум 500 речи)
 • Копија дипломе и транскрипта 
 • Два писма препоруке од послодаваца или професора са њиховим контактима (број телефона и мејл)
 • Уговор о радном ангажовању
 • Сертификат енглеског језика
 • Копија пасоша, страна са личним подацима
 
 
Оригиналне и скениране копије пријава и докумената неопходно је доставити и Економско-трговинском одељењу Амбасаде НР Кине у Београду.
 
Економско-трговинско одељење Амбасаде НР Кине у Београду кандидатима издаје писмо препоруке на основу којег кандидат прихвата стипендију за други универзитет, уколико је први изабрани универзитет већ попунио квоту.
 
 
Напомене:
 
 • Сва документа  која се достављају морају да буду преведена на кинески или енглески језик са печатом судског тумача
 • Оригинална документа доставити на увид
 • Сва документа која буду приложена, биће враћена кандидатима. Уколико је кандидат прихваћен, иста мора приложити Универзитету у Кини на који се пријављује
 • Непотпуна документација неће бити узета у разматрање